Ðức Trọng: Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Cập nhật lúc 08:33, Thứ Hai, 05/02/2018 (GMT+7)
Nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 1/2, Huyện ủy Ðức Trọng đã tổ chức buổi tọa đàm xung quanh vấn đề này với sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trong huyện.
 
Các đại biểu nêu ý kiến tại buổi tọa đàm. Ảnh: T.Vũ
Các đại biểu nêu ý kiến tại buổi tọa đàm. Ảnh: T.Vũ

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Võ Văn Hải - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy khẳng định: Tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta. Vì vậy, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người chính là đáp ứng lợi ích, tình cảm, là trách nhiệm của mỗi người, nhất là đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên. 
 
Sau gần 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện Đức Trọng đã đạt được những kết quả quan trọng. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã bám sát chức năng, nhiêm vụ, xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và làm theo Bác, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Việc học tập và làm theo gương Bác đã thật sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ huyện Đức Trọng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng rèn luyện trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh.
 
Tham dự buổi tọa đàm lần này, đại diện các đơn vị, địa phương đã trao đổi, thảo luận những  giải pháp, cách làm cụ thể về học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, tập trung chủ yếu các vấn đề như: Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; vai trò của cấp ủy Đảng trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; những giải pháp nhằm xây dựng, nhân rộng điển hình, mô hình tiên tiến gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện năm 2018;  giải pháp đẩy mạnh việc giáo dục, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thế hệ trẻ, học sinh; những giải pháp tiếp tục duy trì, thực hiện có hiệu quả việc chào cờ và sinh hoạt học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sáng thứ hai đầu tuần ở xã và đầu tháng ở thôn, tổ dân phố…
 
Ðồng chí Phạm Thanh Quan - TUV, Bí thư Huyện ủy cũng khẳng định: Ðây chính là dịp để các cấp ủy Ðảng, cán bộ, đảng viên tiếp tục nghiên cứu, tìm ra những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng tổ chức đảng; hoàn thiện bản thân về nhân cách, trí tuệ, năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
 
Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể trong huyện tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập và xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng.
 
Đồng thời, phải thực sự chủ động, sáng tạo, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Trong đó, chú trọng một số nhiệm vụ trọng tâm như: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng huyện Đức Trọng đạt chuẩn nông thôn mới… Ngoài ra, cần phát huy vai trò giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ… góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 12 và Nghị quyết các cấp của Đảng.
 
THY VŨ
,
.