Xây dựng Ðảng vững mạnh, củng cố niềm tin trong Nhân dân
Cập nhật lúc 08:37, Thứ Tư, 07/02/2018 (GMT+7)
Trong năm 2017, Thành ủy Ðà Lạt đã chủ động làm tốt công tác xây dựng Ðảng, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các mặt chính trị tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Các cấp ủy đảng chủ động phát hiện, ngăn chặn, giải quyết kịp thời những vấn đề nhạy cảm, phát sinh, không để xảy ra những vấn đề phức tạp về tư tưởng chính trị, tạo sự an tâm, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố. 
 
Bí thư Thành ủy Đà Lạt Huỳnh Thị Thanh Xuân trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: N.Thu
Bí thư Thành ủy Đà Lạt Huỳnh Thị Thanh Xuân trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: N.Thu

Nổi lên trong năm 2017, Đảng bộ thành phố Đà Lạt đã xây dựng chương trình hành động và thực hiện thành công Nghị quyết chuyên đề số 06 về “Phát triển du lịch chất lượng cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Đà Lạt” và Nghị quyết số 07 của Thành ủy về “Phát triển các làng hoa trên địa bàn thành phố Đà Lạt đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”.
 
Thành ủy đã tăng cường nắm bắt, kịp thời xử lý thông tin, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, vạch rõ những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Các cấp ủy đảng đã chủ động phát hiện, ngăn chặn và giải quyết kịp thời những vấn đề nhạy cảm phát sinh. Cụ thể như đã giải quyết kịp thời việc các cơ sở tôn giáo xin lại đất, xây dựng, mở rộng cơ sở tôn giáo sai quy định. Kịp thời giải tỏa đất đai tại khu quy hoạch, vụ việc ở Giáo xứ Tùng Lâm, Phường 7, giải tỏa việc lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép tại xã Tà Nung và Phường 5… Qua đó, các ban, ngành, đoàn thể cũng phối hợp giải quyết các vụ việc một cách đồng bộ, không để xảy ra những vấn đề phức tạp, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.
 
Toàn Đảng bộ thành phố Đà Lạt hiện có 62 tổ chức cơ sở (TCCS) đảng trực thuộc; trong đó, có 29 đảng bộ cơ sở, 33 chi bộ cơ sở với 6.266 đảng viên. Trong năm qua, Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện, nâng cao sức chiến đấu của các TCCS đảng và đảng viên. Nâng cao năng lực điều hành của chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Từ đó, góp phần quan trọng vào củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngoài ra, Thành ủy cũng đã dành nhiều thời gian, công sức tập trung quan tâm, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các TCCS đảng trong thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. 
 
Nhờ làm tốt công tác xây dựng Đảng, nên qua đánh giá, phân loại TCCS đảng, đảng viên năm 2017, toàn Đảng bộ thành phố có 340/402 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, đạt tỷ lệ 84,57%. Trong đó, 68/340 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đạt tỷ lệ 20%. Có 35/61 TCCS đảng đạt trong sạch vững mạnh, chiếm 57,37%. Kết quả phân loại đảng viên, trong năm qua, toàn Đảng bộ có 766/5.302 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 14,44%, có 79 đảng viên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen xuất sắc 5 năm liền (2013 - 2017).
 
Nhận định về kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí Huỳnh Thị Thanh Xuân - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Lạt cho rằng: Về ưu điểm do các cấp ủy đảng và TCCS đảng đã nhận thức được vai trò, trách nhiệm đối với công tác tư tưởng, từ đó đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tạo sự đoàn kết thống nhất. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai nghiêm túc, tạo sự chuyển biến đáng kể về nhận thức, ý thức tu dưỡng, rèn luyện, tinh thần trách nhiệm, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, dân chủ trong Đảng được phát huy, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong Nhân dân.
 
Cũng theo đồng chí Bí thư Thành ủy Đà Lạt, trong năm 2017, Thành ủy đã tập trung chỉ đạo tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật. Ngoài ra, công tác điều hành của chính quyền từ thành phố đến phường, xã được đẩy mạnh theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, nhất là thực hiện cải cách hành chính mạnh mẽ, hiệu quả theo phương châm xây dựng chính quyền “liêm chính, kỷ cương, hành động, vì dân phục vụ” nên bước đầu có sự chuyển biến tích cực, mức độ hài lòng của người dân dần được nâng lên.
 
 NGUYỆT THU
,
.