XÂY DỰNG CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN:
Nói phải đi đôi với làm
Cập nhật lúc 08:36, Thứ Sáu, 09/02/2018 (GMT+7)
“Xây dựng chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên” phù hợp với điều kiện, đặc thù của tỉnh là yêu cầu rất cần thiết trong công tác xây dựng Ðảng mà Ðảng bộ tỉnh đã triển khai thực hiện.
 
Những năm qua, Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng luôn nỗ lực song hành vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa chú trọng xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện, đặc biệt là xây dựng chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên gắn với đặc thù văn hóa, lối sống của vùng đất Nam Tây Nguyên. Cốt lõi và xuyên suốt là: Nói đi đôi với làm. 
 
Chuẩn mực đạo đức ấy được xác định trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh “trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân”; yêu thương con người; sống có tình, có nghĩa; cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư và đoàn kết. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tự xây dựng các chuẩn mực đạo đức, phù hợp với đặc thù công việc; tổ chức các việc làm thiết thực để đạo đức cách mạng ngấm vào tư tưởng của mỗi cán bộ, đảng viên. 
 
Điển hình như: Chào cờ và sinh hoạt dưới cờ vào sáng thứ hai hàng tuần, hàng tháng của các cơ quan hành chính và cơ quan khối Đảng, đoàn thể trong tỉnh. Đó là giây phút thiêng liêng để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự soi rọi lương tâm, đạo đức của mình dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc.  Chương trình “Ngày thứ bảy vì dân” nay là “Ngày thứ bảy vì nông thôn mới” của Huyện ủy Di Linh, tập trung hướng về cơ sở, giải quyết những nhu cầu bức xúc của dân, hướng tới việc xây dựng nông thôn mới. Việc “Cán bộ chủ chốt các cấp kiểm điểm dưới cờ” vào sáng thứ hai hàng tuần” của Huyện ủy Đam Rông, cho thấy sự quyết liệt của Đảng trong rèn luyện, kiểm soát đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt. Và nhiều chương trình, hành động khác như “Nêu tên bảng vàng” của Bưu điện tỉnh Lâm Đồng; “Mỗi ngày làm một việc tốt, có ích” của Huyện ủy Cát Tiên; “Ngày chủ nhật vì môi trường” của Huyện ủy Đạ Huoai; “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Đơn vị huấn luyện giỏi”, “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”… của Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh; phong trào “CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”,“CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” của Đảng ủy Công an tỉnh. Tất cả các việc làm trên đều có ý nghĩa sâu sắc trong việc xây dựng nền tảng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong tỉnh...
 
Ðảng bộ tỉnh khẳng định: Người có đạo đức cách mạng, phải là người gắn bó mật thiết với quần chúng, hòa mình với quần chúng; tin, hiểu, lắng nghe quần chúng, chí công vô tư. 
 
Từ đó, Tỉnh ủy đã tập trung bám sát cơ sở, gần dân, sát dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phân công cụ thể từ bí thư, đến phó bí thư, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan của Đảng, chính quyền phải trực tiếp xuống với dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo hạn chế tối đa các cuộc làm việc dưới hình thức hội nghị, bàn giấy; lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc, tổ chức đối thoại với nhân dân để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết tại chỗ những vấn đề trong tầm giải quyết…
 
Tỉnh cũng đã ban hành Chỉ thị “không uống rượu, bia trong giờ làm việc và buổi trưa các ngày làm việc”, giữ hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong mắt nhân dân...
 
Ngoài ra, trong xây dựng chuẩn mực đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, tỉnh đã không tách rời những phẩm chất mang tính đặc thù của Đà Lạt, Lâm Đồng. Trong đó, các phẩm chất đã trở thành “thương hiệu” như hiền hòa, chân thật, thanh lịch, trọng nhân nghĩa, bao dung được vận dụng thành những quy chuẩn trong đạo đức công sở; trong các mối quan hệ… song hành cùng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
 
Không phủ nhận rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên trong tỉnh vẫn còn phải tiếp tục điều chỉnh, bổ sung sao cho phù hợp với tình hình mới; thường xuyên giám sát lối làm việc của cán bộ, đảng viên, cương quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; gắn việc thực hành đạo đức của cán bộ, đảng viên đã được chuẩn hóa trong từng cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể. Nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức đảng, trách nhiệm đảng viên trong sinh hoạt Đảng; tự phê bình và phê bình “ta vì đồng chí, đồng chí vì ta; tất cả chúng ta đều vì Đảng, vì dân”; sống trung thực, nghĩa tình. Xây dựng bộ máy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở: “Liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân”; vận dụng những nét văn hóa đặc sắc, tiêu biểu, đa dạng của cộng đồng các dân tộc trong tỉnh để từng bước hoàn thiện các chuẩn mực về đạo đức cán bộ, đảng viên. Trong đó, bao trùm tất cả là: Nói phải đi đôi với làm.
 
VĂN TÒA
,
.