Đơn Dương: 100% hội nông dân xã, thị trấn đã đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023
Cập nhật lúc 08:52, Thứ Ba, 13/03/2018 (GMT+7)
Nhờ chuẩn bị tốt mọi điều kiện về kinh phí và nhân sự cho nhiệm kỳ mới, đến đầu tháng 2/2018 hội nông dân 8 xã và 2 thị trấn ở huyện Đơn Dương đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023, đảm bảo đúng yêu cầu của huyện đề ra. Khác với các đại hội trước, đại hội lần này, các đại biểu đã tập trung thảo luận góp ý xây dựng báo cáo phương hướng của hội nông dân cấp xã, thị trấn nhiệm kỳ 2018 - 2023, trong đó chủ yếu tập trung mở rộng diện tích rau thương phẩm sản xuất theo quy trình công nghệ cao, chú trọng khâu chế biến bảo quản nông sản sau thu hoạch và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; đồng thời duy trì và phát triển nghề chăn nuôi bò sữa để tạo ra sản phẩm tiêu dùng cho xã hội. Ngoài ra, đại hội còn tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng hội và tiếp tục thực hiện tốt phong trào chung tay xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu đến năm 2020, huyện Đơn Dương là một trong 4 đơn vị đầu tiên của cả nước đạt chuẩn huyện nông thôn mới. 
 
Đại hội nông dân cấp cơ sở đã tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành Hội Nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023. 
 
N.THANH
,
.