Ðể nghị quyết không còn nằm trên giấy
Cập nhật lúc 08:33, Thứ Sáu, 02/03/2018 (GMT+7)
Năm 2017, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) xuất sắc có mặt trong 9 tổ chức cơ sở đảng đạt “trong sạch vững mạnh tiêu biểu” của Ðảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh. Ðó là kết quả có được từ nhiều nỗ lực hiện thực hóa nghị quyết, để nghị quyết không chỉ nằm trên giấy. 
 
Năm 2017, Chi bộ Sở TT&TT xuất sắc có mặt trong 9 tổ chức cơ sở đảng đạt “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh. Ảnh: H.My
Năm 2017, Chi bộ Sở TT&TT xuất sắc có mặt trong 9 tổ chức cơ sở đảng đạt “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh. Ảnh: H.My

Nhận thức vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của việc phổ biến, quán triệt và lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong thời gian qua, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác này và triển khai thực hiện có kết quả tại đơn vị. 
 
Tất cả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; cũng như các tài liệu liên quan tới ngành đều được đưa lên hệ thống quản lý văn bản, điều hành office để 100% cán bộ, công chức, đảng viên trong cơ quan tiện tìm hiểu. 
 
Qua kiểm tra, xác minh, nhận thấy Chi bộ Sở TT&TT là một trong những tổ chức đảng có thành tích xuất sắc trong công tác này, Ban Thường vụ Ðảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã đề xuất giới thiệu để nhân rộng. 
 
Nói về vấn đề này, đồng chí Trần Thị Mai Phương - Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Sở TT&TT cho biết: “Hàng tháng tại cuộc họp cấp ủy, bí thư chi bộ sẽ giao nhiệm vụ cho các đồng chí cấp ủy tóm lược những nội dung quan trọng của các văn bản từ tổ chức Đảng cấp trên, của HĐND, UBND tỉnh để thông qua đó quán triệt kỹ càng hơn cho cán bộ, đảng viên. Sau mỗi kỳ họp hàng tháng, chi bộ đều có nghị quyết lãnh đạo chuyên môn xây dựng những chương trình hành động để triển khai đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là những nghị quyết có phạm vi, lĩnh vực liên quan sát sườn với chi bộ, đảng viên ở cơ sở. Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng các đợt học nghị quyết, tránh tình trạng tham gia cho đủ số lượng, chi bộ yêu cầu sau mỗi đợt học 100% cán bộ đảng viên phải có bài thu hoạch gửi về chi bộ. Trong đó, có những đề xuất kiến nghị vấn đề mà đảng viên quan tâm sau khi tiếp thu các nghị quyết của Đảng…”.
 
Đơn cử như trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, Chi bộ Sở TT&TT đã tiến hành đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ toàn diện cả về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, kỹ năng công tác và đạo đức công vụ nhằm đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực trong tình hình mới. Đồng thời, chỉ đạo, lãnh đạo tổ chức đoàn thể phối hợp với địa phương nơi cư trú để nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên. Chi bộ Sở TT&TT xác định rõ tầm quan trọng và duy trì tốt việc sinh hoạt tư tưởng dưới cờ. Sau khi trình bày tại buổi chào cờ bài sinh hoạt còn được đưa lên Website của cơ quan. Bởi vậy đòi hỏi người chuẩn bị phải có bài viết thật công phu, sâu sắc về vấn đề trình bày. 
 
Bí thư Chi bộ Sở TT&TT nhấn mạnh thêm: “Đặc biệt kể từ khi được Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh chọn làm điểm để triển khai Chỉ thị 05, Chi bộ đã ban hành nghị quyết chuyên đề để thực hiện. Trong đó xác định các nội dung cụ thể để học tập và làm theo, đồng thời phát động 6 nội dung để đăng ký và xây dựng điển hình cá nhân và tiến tới xây dựng tập thể tiên tiến. Theo đó, bên cạnh việc đạt các tiêu chí chung, các cá nhân còn phải là điển hình ở từng lĩnh vực cụ thể như: Công tác chuyên môn, tham gia xây dựng phong trào, đoàn kết nội bộ, thực hiện đạo đức công vụ… Ngay từ đầu năm, chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề và triển khai để cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện. Hàng quý cơ quan tiến hành đánh giá chất lượng công tác chuyên môn và Chi bộ kiểm tra việc thực hiện các nội dung đăng ký. Những gương điển hình sẽ được biểu dương kịp thời. Đồng thời, những cá nhân còn hạn chế cũng sẽ được phê bình nhắc nhở”. 
 
Riêng trong năm 2017, Chi bộ Sở đã xây dựng 3 cá nhân và 1 tập thể điển hình. Đồng thời, nghiêm túc kiểm điểm, chấn chỉnh uốn nắn hai đảng viên còn những hạn chế mắc phải. Thông qua đó đã thay đổi rõ nét trong tư duy và hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ công chức, viên chức tại đơn vị. Nhiệm vụ phân công cho mỗi cá nhân rõ ràng hơn. Các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chuyên môn đơn vị thường xuyên giám sát, kiểm tra, đôn đôc việc thực thi công vụ tại đơn vị. “Chính điều này đã góp phần không nhỏ vào việc Sở TT&TT vinh dự nhận cở thi đua của Bộ TT&TT, Bằng khen của UBND tỉnh…”, Bí thư Chi bộ Sở TT&TT khẳng định.
 
Để tiếp tục đưa Nghị quyết thực sự đi sâu vào mỗi cá nhân và hoạt động của đơn vị, Chi bộ Sở TT&TT đã xây dựng các chương trình hành động cụ thể để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Đồng thời, chủ động đổi mới phương thức quán triệt nghị quyết bằng cách đi sâu phân tích những nội dung, những điểm mới của nghị quyết gắn với liên hệ thực tiễn tại đơn vị. Trong đó, tập trung vào những vấn đề cụ thể gắn với nhiệm vụ của cá nhân, đơn vị, từ đó tạo sự thông suốt về nhận thức, tư tưởng góp phần đem lại nhiều thành tích trong hành động. Cùng với đó là tăng cương vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chi ủy và sự tham mưu phối hợp của các phòng, ban chuyên môn cũng như các tổ chức đoàn thể để nghị quyết thực sự được thấm nhuần. Đi cùng với đó là thắt chặt công tác kiểm tra, giám sát từ việc phổ biến nghị quyết, xây dựng chương trình hành động đến việc đăng ký và thực hiện của mỗi cá nhân để góp phần đưa nội dung nghị quyết từ trên giấy nhanh chóng đi vào thực tiễn. 
 
HOÀNG MY
,
.