Lạc Dương: Thắt chặt kỷ luật trong Ðảng
Cập nhật lúc 08:53, Thứ Ba, 13/03/2018 (GMT+7)
Thi hành kỷ luật là một trong những nguyên tắc cơ bản, biện pháp xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Việc thi hành kỷ luật nghiêm túc, khách quan, công khai, công bằng có ý nghĩa to lớn đối với việc nâng cao chất lượng xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và củng cố niềm tin của đảng viên, nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng. Ðây cũng là biện pháp để thải loại khỏi hàng ngũ của Ðảng những “mảnh vỡ” muốn đi ngược lại lý tưởng.
 
Đảng bộ huyện Lạc Dương có 29 tổ chức cơ sở đảng. Trong đó có 10 đảng bộ và 19 chi bộ cơ sở với 1.251 đảng viên, tỷ lệ đảng viên là người dân tộc thiểu số chiếm 24%. Ngay từ đầu năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Dương đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tập trung triển khai, quán triệt đầy đủ các quy định, hướng dẫn của các cấp về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Đồng thời, xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát.
 
Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng đã xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình địa phương. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra sai phạm; vai trò người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị và cán bộ chủ chốt từ cấp huyện tới cấp xã. Đồng chí Nguyễn Duy Hải - Bí thư Huyện ủy Lạc Dương cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ thường xuyên, chủ động theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ trên theo các lĩnh vực, địa bàn được phân công. Nhờ vậy công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện chặt chẽ. 
 
Trong năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra đối với 35 lượt tổ chức đảng. Trong đó, kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị; tình hình thực hiện Chỉ thị số 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm y tế trên địa bàn; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; công tác phát triển đảng viên là người DTTS; nâng cao chất lượng tổ chức đảng… là những nội dung chính được tiến hành kiểm tra tại các tổ chức đảng. Riêng đối với đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung kiểm tra các vấn đề nổi cộm như sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bảo vệ rừng và tài nguyên khoáng sản; việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức của đảng viên… Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra đối với 1 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý khi có dấu hiệu vi phạm. Ngoài ra, đảng ủy cơ sở cũng đã tiến hành kiểm tra đối với 29 chi bộ trực thuộc; các cấp ủy, chi bộ tiến hành kiểm tra 291 lượt đảng viên. Qua kiểm tra đã phát hiện một số tổ chức đảng, đảng viên còn tồn tại những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục.
 
Đồng chí Nguyễn Quang Nhiên - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Lạc Dương thông tin: Trong năm 2017, toàn Đảng bộ không có tổ chức cơ sở đảng bị thi hành kỷ luật. Về kiểm tra đảng viên, có 9 đồng chí bị thi hành kỷ luật (có một đảng viên bị cách chức). Ngoài ra, cấp ủy cơ sở đã đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy ra quyết định xóa tên đối với 3 đảng viên. Các đảng viên bị xử lý kỷ luật đa phần vi phạm về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, vi phạm về tài chính, vi phạm những điều đảng viên không được làm, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 
 
Sau nhiều nỗ lực, năm 2017, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ huyện Lạc Dương đã có nhiều chuyển biến. Tổ chức đảng và đảng viên thường xuyên được kiểm tra, giám sát nên các vi phạm được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của Đảng. Tuy vậy, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát để thi hành kỷ luật Đảng ở một số cấp ủy chi bộ vẫn chưa thực sự mạnh mẽ. Điều này xuất phát từ nguyên nhân lúng túng và thiếu chặt chẽ trong thực hiện - Bí thư Huyện ủy nói.
 
Năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Dương xác định việc chú trọng và nâng cao hiệu quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, việc kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ làm công tác kiểm tra các cấp là vấn đề mấu chốt. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy có trách nhiệm thường xuyên làm tốt việc hướng dẫn nghiệp vụ cho tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp dưới. Đó là cách tăng cường sức mạnh của công tác kiểm tra. Đồng thời cũng là kênh thông tin để Ban Thường vụ Huyện ủy nắm chắc tình hình cơ sở. Đội ngũ này được kiện toàn đủ về cả năng lực lẫn phẩm chất đạo đức sẽ giúp cho những vấn đề, những vi phạm của tổ chức đảng và của cá nhân được chỉ rõ và xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của Đảng. 
 
Để công tác kỷ luật của Đảng thật sự có sức mạnh, đòi hỏi phải thực hiện giám sát tốt, kiểm tra tốt để phát hiện sớm những đảng viên, tổ chức đảng vi phạm ngay từ khi mới có biểu hiện để xử lý kịp thời khi chưa gây hậu quả nghiêm trọng. Có vậy công tác kỷ luật của Đảng mới đạt được trọn vẹn ý nghĩa uốn nắn, phòng ngừa, khắc phục suy thoái, khắc phục chệch hướng.
 
NGỌC NGÀ
,
.