Tinh gọn bộ máy
Cập nhật lúc 08:50, Thứ Ba, 27/03/2018 (GMT+7)
Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy Lâm Ðồng, các địa phương trong tỉnh đã tập trung sắp xếp lại tổ chức, bộ máy một số cơ quan, đơn vị trực thuộc; rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở nhằm thực hiện nghiêm chủ trương tinh giảm biên chế. Việc thực hiện chủ trương này tại các huyện phía Nam đang triển khai theo hướng giảm đầu mối, giảm biên chế.
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và lãnh đạo huyện Đạ Tẻh thăm hỏi, động viên cán bộ công chức làm việc tại UBND xã Đạ Pal. Ảnh: H.Sang
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và lãnh đạo huyện Đạ Tẻh thăm hỏi,
động viên cán bộ công chức làm việc tại UBND xã Đạ Pal. Ảnh: H.Sang

Đến hiện tại, huyện Đạ Huoai đang triển khai nhiều đề án liên quan đến công tác sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố. Theo Đề án sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn, hiện huyện Đạ Huoai có 13 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện với 97 biên chế. Từ thực tế hoạt động cho thấy Phòng Dân tộc có nhiều chức năng, nhiệm vụ trùng lắp với các cơ quan chuyên môn khác. Do đó, huyện Đạ Huoai đang đề xuất giảm Phòng Dân tộc, giao nhiệm vụ về công tác dân tộc cho các phòng ban khác đảm nhiệm. Nếu thực hiện được thì huyện sẽ giảm được một đầu mối (còn 12 cơ quan chuyên môn) và giảm được 2 biên chế.
 
Với công tác sắp xếp, hoàn thiện các đề án tổ chức bộ máy, các địa phương cần quyết tâm cao để cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XII). Ðặc biệt, đối với lĩnh vực giáo dục, y tế thì việc tinh gọn bộ máy vẫn phải đảm bảo và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đội ngũ giáo viên và cán bộ y tế.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến
Còn theo Đề án sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp, hiện huyện Đạ Huoai có 34 đơn vị sự nghiệp trực thuộc với 745 người làm việc. Trong đó, sự nghiệp giáo dục có 683 biên chế và sự nghiệp khác là 62 người. Huyện Đạ Huoai đang dự kiến sắp xếp, kiện toàn đơn vị sự nghiệp theo hướng giảm 5 đơn vị, còn 29 đơn vị với 721 người làm việc, giảm 24 người. Cụ thể, huyện sẽ sáp nhập từ 10 trường mầm non còn 8 trường và 10 trường tiểu học còn 8 trường. Như vậy, có 2 trường mầm non và 2 trường tiểu học sẽ giải thể và sáp nhập do quy mô trường nhỏ và cự ly sau khi sáp nhập không xa so với trường chính. Sau khi sáp nhập, khối sự nghiệp giáo dục sẽ giảm được 4 đơn vị và 22 người làm việc gồm các vị trí cán bộ quản lý, kế toán, y tế học đường, văn thư, thư viện. 
 
Đối với khối sự nghiệp khác, huyện sẽ kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả; trong đó, chuyển Trung tâm Quản lý và Khai thác các công trình công cộng huyện thành đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, sáp nhập Đài TTTH huyện vào Trung tâm Văn hóa Thể thao sẽ giảm được 2 người làm việc là cấp trưởng và kế toán. Ngoài ra, đến hiện tại, huyện Đạ Huoai đã thực hiện Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UBMTTQ huyện từ năm 2015 và Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc TTBDCT huyện từ tháng 9/2017. 
 
Đặc biệt, huyện Đạ Huoai cũng đã và đang triển khai có hiệu quả Đề án sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố. Theo đó, nhờ chủ động trong công tác này nên số cán bộ công chức cấp xã hiện nay còn 201 người (giảm 19 người), số người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố còn 135 người (giảm 66 người). Hiện, huyện Đạ Huoai đang tiếp tục thực hiện Đề án này theo hướng giảm các chức danh không chuyên trách là Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã, trưởng khối dân vận, Chủ nhiệm UBKT Đảng, văn thư lưu trữ, thủ quỹ, Văn phòng Đảng ủy…
   
Theo đánh giá của Huyện ủy Đạ Tẻh, việc sắp xếp, kiện toàn lại một số cơ quan, đơn vị, thực hiện tinh giảm biên chế từ huyện đến cơ sở trong thời gian qua đã phát huy được hiệu quả, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Đội ngũ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách làm việc với tinh thần trách nhiệm cao hơn. Cụ thể, đối với khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể đã giảm được 8 biên chế, khối cơ quan chuyên môn của huyện giảm được 14 công chức, khối sự nghiệp giảm 18 biên chế, khối xã, thị trấn giảm được 23 công chức, đối với người hoạt động không chuyên trách giảm 42 người. Để đạt được kết quả này, huyện Đạ Tẻh đã thực hiện nhiều giải pháp như: Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc TTBDCT, kế toán Huyện ủy phụ trách công tác kế toán TTBDCT, sử dụng kế toán chung cho một số phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, sắp xếp các trường học theo hướng giảm trường, xóa các điểm trường lẻ. Đối với cấp cơ sở, các chức danh tư pháp, địa chính, kế toán chỉ bố trí 1 người, các chức danh cán bộ dân vận, tổ chức, tuyên giáo Đảng ủy xã, thị trấn không bố trí cán bộ bán chuyên trách mà phân công các đảng ủy viên kiêm nhiệm, thực hiện kiêm nhiệm đối với một số chức danh không chuyên trách. 
 
Trong khi đó, theo Huyện ủy Cát Tiên, trước mắt, huyện Cát Tiên sẽ rà soát, xây dựng phương án sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị cấp huyện đảm bảo tinh gọn, hoạt động có hiệu quả hơn. Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBMTTQ và các đoàn thể huyện tiến hành triển khai thực hiện trước. Dự kiến, trong năm nay, huyện sẽ thực hiện sắp xếp các chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc TTBDCT, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện. 
 
Trong chuyến công tác làm việc với 3 huyện phía Nam về sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, đánh giá cao nỗ lực của các huyện trong công tác này. Làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy các huyện, đồng chí đều nhấn mạnh địa phương cần quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, tiếp tục chỉ đạo sát sao các tổ chức cơ sở Đảng trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt, với công tác sắp xếp, hoàn thiện các đề án tổ chức bộ máy, các địa phương cần quyết tâm cao để cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Đặc biệt, đối với lĩnh vực giáo dục, y tế thì việc tinh gọn bộ máy vẫn phải đảm bảo và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đội ngũ giáo viên và cán bộ y tế.
 
HỮU SANG
,
.