Chính phủ tổ chức Hội nghị thúc đẩy sản xuất và tăng trưởng
Cập nhật lúc 08:42, Thứ Hai, 02/04/2018 (GMT+7)
Căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội số 48/2017/QH14 ngày 10/11/2017 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; số 49/2017/QH14 ngày 13/11/2017 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2018 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, trong đó đã xác định một số chỉ tiêu quan trọng gồm: phấn đấu tăng trưởng GDP đạt 6,7%, kiểm soát tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%, tăng thu ngân sách 3% so với dự toán Quốc hội giao, tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu đạt 8-10%, kiểm soát nhập siêu dưới 3%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khoảng 10%…
 
Để triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, Hội nghị về thúc đẩy sản xuất và tăng trưởng năm 2018 nhằm nắm bắt sâu hơn về tình hình sản xuất kinh doanh quý I/2018, dự báo khả năng thực hiện các mục tiêu sản xuất chủ yếu các quý và cả năm 2018 các ngành và lĩnh vực; tình hình giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước, nguồn vốn đầu tư của các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp; xác định các giải pháp chủ yếu thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng kinh tế chung năm 2018.
 
TS
,
.