Học Bác để "Vì nhân dân phục vụ"
Cập nhật lúc 09:45, Thứ Sáu, 06/04/2018 (GMT+7)
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác công an và căn dặn công an của ta là công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ, dựa vào dân mà làm việc. Thấm nhuần lời dạy của Người, lực lượng Công an huyện Lâm Hà luôn ra sức phấn đấu, nỗ lực trong mọi nhiệm vụ để mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.
 
Cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Lâm Hà hướng dẫn người dân một số thủ tục hành chính. Ảnh: Ð.T
Cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Lâm Hà
hướng dẫn người dân một số thủ tục hành chính. Ảnh: Ð.T

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công an huyện Lâm Hà đã tập trung chỉ đạo toàn thể cán bộ, chiến sĩ triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết TW4 (khóa XII) của BCH Trung ương Ðảng về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. 
 
Trung tá Trần Văn Trà - Phó Trưởng Công an huyện Lâm Hà cho biết: “Ngay từ đầu năm, Đảng ủy Công an huyện đã chỉ đạo các chi bộ nghiệp vụ, Công an 2 thị trấn tiếp tục rà soát, bổ sung và ban hành chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh trên cơ sở tình hình thực tế của đơn vị theo các tiêu chuẩn: cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ. Tổ chức tuyên truyền sâu, rộng phong trào “Cán bộ chủ chốt, người đứng đầu tự giác đi đầu, gương mẫu thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nội dung: Thực hành dân chủ, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, xây dựng khối đại đoàn kết trong tập thể đơn vị, nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân…”.
 
Đặc biệt trong việc nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân đối với lực lượng thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc như bộ phận Quản lý hành chính, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát khu vực được Công an huyện Lâm Hà thường xuyên quan tâm, rèn luyện về tư cách, tác phong, cử chỉ, lời nói… Trung tá Ngô Đức Mai - Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội (QLHC về TTXH) phân tích: Căn cứ vào từng nhiệm vụ cụ thể mà lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH đề ra các phương pháp để thực hiện, trong đó việc thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị được thể hiện qua thái độ phục vụ nhân dân, phong cách giao tiếp, việc hướng dẫn người dân các thủ tục hành chính, giấy tờ. Người đứng đầu gương mẫu, nêu gương về thời gian, giờ giấc, thái độ, tác phong làm việc. Vào mỗi buổi sáng, Đội Cảnh sát QLHC về TTXH thường tổ chức hội ý nhanh, đánh giá công việc ngày hôm trước và nêu rõ những việc cần giải quyết hôm nay để qua đó kịp thời rút kinh nghiệm, nêu phương hướng giải quyết đạt hiệu quả cao. Trong mọi trường hợp phải cố gắng giải quyết cho người dân một cách kịp thời để tiết kiệm thời gian, đó cũng là một điều mà cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát QLHC về TTXH học được ở Bác. Hay, trong việc sinh hoạt chi bộ, Chi bộ Đội Điều tra Tổng hợp thường xuyên gắn Chỉ thị 05-CT/TW vào từng nhiệm vụ cụ thể. Cán bộ, đảng viên, chiến sĩ dân chủ nêu lên ý kiến của mình để việc thực hiện Chỉ thị một cách hiệu quả, tính tiên phong gương mẫu phải được thể hiện trong công việc của từng người.  
 
Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công an huyện Lâm Hà thường xuyên chỉ đạo đối với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ cơ sở Công an huyện nâng cao chất lượng sinh hoạt gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chủ đề, các chủ đề phải xây dựng những tiêu chí phù hợp. Trong chủ đề “Phụ nữ CAND đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gồm các tiêu chí như: kỷ cương sáng tạo, vì ANTQ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch. Đoàn Thanh niên tích cực thực hiện các phần việc thanh niên, tích cực trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ - thể dục, thể thao, tạo môi trường xanh - sạch - đẹp…
 
Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết TW4 (khóa XII) của BCH Trung ương Ðảng về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” được Đảng ủy, Ban lãnh đạo, các chi bộ, Ban chỉ huy các đội nghiệp vụ Công an huyện Lâm Hà thực hiện một cách nghiêm túc. Qua công tác kiểm tra, giám sát một số công tác như: cải cách thủ tục hành chính, xây dựng tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa giao tiếp, ứng xử trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ tiếp tục được chấn chỉnh. Từ đó góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.
 
ÐỨC TÚ 
,
.