Hội thảo góp ý Luật Thể dục - Thể thao và Luật đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt
Cập nhật lúc 14:04, Thứ Ba, 10/04/2018 (GMT+7)
(LĐ online) - Không nên quy định một chế độ tiền lương riêng cho “cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan của chính quyền địa phương ở đặc khu, đơn vị sự nghiệp công lập của đặc khu”.
 
Các đại biểu tham dự Hội thảo góp ý Luật Thể dục thể thao và luật đơn vị Hành chính – Kinh tế đặc biệt. Ảnh:N.Thu
Các đại biểu tham dự Hội thảo góp ý Luật Thể dục Thể thao và Luật đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt. Ảnh: N.Thu

Ngày 10/4/2018, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội thảo góp ý đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục - Thể thao và Luật đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt với sự có mặt đông đủ của các sở, ngành liên quan, các Đại biểu Quốc hội, Tổ Tư vấn pháp luật. Hội thảo dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Tạo - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách.
 
Về việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT nhằm đáp ứng yêu cầu, hiệu quả thi hành Hiến pháp năm 2013, thiết lập hành lang pháp lý nâng cao nhận thức, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TDTT, tạo điều kiện cho ngành TDTT phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Tuy nhiên các đại biểu góp ý: cần thiết phải giải trình rõ ràng và thuyết phục về tính cần thiết của việc cấp giấy phép hành nghề đối với đại diện trung gian liên quan đến quy trình, thủ tục cấp phép và tính logic. 
 
Đa số đại biểu thống nhất với việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, Thể thao nhằm tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy thể dục, thể thao nước ta phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới theo tinh thần Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020 và vì Luật Thể dục, Thể thao năm 2006 đã qua mười năm thi hành đã bộc lộ một số bất cập như một số điều, khoản của Luật có nội dung còn thiếu cụ thể; không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay và chưa quy định một số hoạt động thể dục, thể thao phát sinh trong thực tiễn cần phải có sự quản lý…
 
 Một số đại biểu đề nghị nên giữ lại quy định của Dự thảo trước đây là: “Lợi dụng hoạt động thể dục, thể thao để tổ chức đặt cược, đặt cược bất hợp pháp” và bổ sung thêm “bán độ, dàn xếp kết quả thi đấu thể thao…” thành “Lợi dụng hoạt động thể dục, thể thao để tổ chức bán độ, dàn xếp kết quả thi đấu thể thao, đặt cược, đặt cược bất hợp pháp” vì đây là Luật Thể dục Thể thao nên cần quy định rõ luôn những hành vi “bán độ, dàn xếp kết quả thi đấu thể thao…” tương đối phổ biến hiện nay chứ không thể nói là đã có các quy định có liên quan khác của pháp luật như Bộ luật Hình sự, Luật xử lý vi phạm hành chính…
 
Về dự án Luật đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt, có ý kiến đề nghị lấy tên là Luật đơn vị Hành chính-Kinh tế đặc biệt chứ không nên nêu cụ thể Luật đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc vì xây dựng luật này để áp dụng đối với các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (HCKTĐB) nói chung theo Khoản 4 Điều 2 của Luật tổ chức chính quyền địa phương về đơn vị hành chính chứ sau này nếu có đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt khác thì lại phải sửa luật.  
 
Đa số ý kiến nhất trí với phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và tên gọi của Luật có sung thêm tên các đơn vị HCKTĐB vào tên gọi của Luật cho phù hợp với phạm vi điều chỉnh. cụ thể là: “Luật đơn vị HCKTĐB Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc”; trong các quy định cụ thể của dự thảo Luật, cụm từ “đơn vị HCKTĐB” được gọi tắt là “đặc khu”để thuận lợi cho việc thực thi. 
 
Có ý kiến đại biểu đề nghị không nên quy định một chế độ tiền lương riêng cho ”cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan của chính quyền địa phương ở đặc khu, đơn vị sự nghiệp công lập của đặc khu” vì điều này sẽ làm khó khăn, phức tạp cho việc xếp lương cho những người chuyển đi hoặc chuyển đến vì nguyện vọng cá nhân hoặc vì luân chuyển công tác giữa các cơ quan thuộc đặc khu với những cơ quan khác trong cả nước. 
 
Các ý kiến góp ý sẽ được Thư ký Đoàn ĐBQH Lâm Đồng tổng hợp, báo cáo trình UBTVQH trong phiên họp tới.
 
Nguyệt Thu
,
.