Khai mạc kỳ thi tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương
Cập nhật lúc 10:46, Thứ Ba, 10/04/2018 (GMT+7)
* 4 ứng viên dự tuyển vào 2 chức danh: Phó Giám đốc Sở Tư pháp và Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh
 
(LĐ online) - Sáng nay (10/4), tại hội trường Trung tâm Hành chính tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức lễ khai mạc kỳ thi tuyển chọn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2018. 
 
Cụ thể, Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tư pháp và Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý. Tham dự có các ủy viên hội đồng thi tuyển; các trưởng, phó phòng, chuyên viên các sở, ban, ngành; đặc biệt có 4 ứng viên dự tuyển vào 2 chức danh nêu trên.
 
Chủ tịch Hội đồng thi tuyển-ông Đoàn Văn Việt công khai chọn đề thi chính thức và đề thi dự phòng phục vụ cho kỳ thi tuyển chức danh PGĐ Sở Tư Pháp và Phó Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh
Chủ tịch Hội đồng thi tuyển - ông Đoàn Văn Việt công khai chọn đề thi chính thức và đề thi dự phòng
phục vụ cho kỳ thi tuyển chức danh PGĐ Sở Tư Pháp và Phó Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh

Phát biểu khai mạc kỳ thi, ông Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển cho biết: Lâm Đồng là 1 trong 22 địa phương và 14 bộ, ban, ngành Trung ương được lựa chọn thực hiện thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng. Quá trình chuẩn bị thi tuyển đã được UBND tỉnh, Hội đồng thi tuyển chuẩn bị kỹ càng, chặt chẽ, xem xét nhiều mặt, cân nhắc kỹ lưỡng, đảm bảo công bằng, khách quan và theo đúng quy định. 
 
Các ủy viên hội đồng thi tuyển và các trưởng, phó phòng, chuyên viên các sở ngành, cùng 4 thí sinh tham dự lễ khai mác kỳ thi
Các ủy viên hội đồng thi tuyển và các trưởng, phó phòng, chuyên viên các sở ngành,
cùng 4 thí sinh tham dự lễ khai mạc kỳ thi

4 ứng viên đủ điều kiện tiêu chuẩn dự tuyển vào 2 chức danh Phó Giám đốc Sở Tư pháp và Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh sẽ trải qua 2 phần thi: phần thi viết môn kiến thức chung (chấm theo thang điểm 100) và phần thi trình bày đề án (thang điểm 100). Phần thi viết là phần thi để xem xét ứng viên đủ điều kiện tham dự phần thi trình bày đề án (ứng viên phải đạt trên 50 điểm); phần thi đề án là phần thi quyết định, người trúng tuyển là người có điểm trình bày đề án cao nhất trong số những người đạt trên 50 điểm. 
 
Theo quy chế thi tuyển, thời gian phần thi viết 180 phút và phần thi trình bày đề án tối đa 45 phút, thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn đề án từ 60 - 90 phút.

Ông Đoàn Văn Việt  - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2018:
 
“MỞ RỘNG ĐỐI TƯỢNG DỰ TUYỂN NẾU ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN QUY ĐỊNH”
 
Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng là chủ trương đúng đắn của Trung ương. Đây là khâu đột phá trong công tác tổ chức cán bộ góp phần giúp các bộ, ngành, địa phương kip thời phát hiện và chọn lựa được những người có đức, có tài tham gia vào công tác lãnh đạo, quản lý của các bộ, ngành, địa phương.
 
Lâm Đồng nằm trong số các địa phương thí điểm của Trung ương, trên cơ sở đó, Tỉnh ủy đã ban hành Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương thuộc UBND tỉnh. Sau khi thông báo công khai kế hoạch thi tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng, Sở Nội vụ đã tiếp nhận 10 hồ sơ đăng ký thi tuyển gồm: 2 hồ sơ dự tuyển vào chức danh Phó Giám đốc Sở Y tế, 3 hồ sơ dự tuyển vào chức danh Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường, 3 hồ sơ dự tuyển vào chức danh Phó Giám đốc Sở Tư pháp và 2 hồ sơ dự tuyển vào chức danh Phó trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh. Sau khi rà soát điều kiện, tiêu chuẩn của các ứng viên đăng ký dự tuyển, UBND tỉnh đã công bố danh sách 4 ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vào 2 chức danh: Phó Giám đốc Sở Tư pháp và Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.
 
Điểm mới trong công tác thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp sở và tương đương lần này là đối tượng được đăng ký dự tuyển không giới hạn trong phạm vi của cơ quan, đơn vị mà mở rộng đối tượng là công chức, viên chức được quy hoạch ở các vị trí, chức vụ tương đương, đang làm việc trong các sở, ban, ngành địa phương và các đơn vị khác nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định.
 
Đây là dịp để Tỉnh ủy, UBND tỉnh có thêm cơ sở lựa chọn, bổ nhiệm những người thực sự có năng lực lãnh đạo, quản lý, am hiểu về chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong, có uy tín, xứng đáng với vị trí lãnh đạo, quản lý được bổ nhiệm qua thi tuyển. Đồng thời, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị của tỉnh.
DIỆU HIỀN (lược ghi)
 
AN NHIÊN
,
.