Khi Nghị quyết Trung ương 6 là "bệ đỡ"
Cập nhật lúc 08:48, Thứ Tư, 04/04/2018 (GMT+7)
Vấn đề kiên quyết tinh gọn bộ máy được xem như một cải cách chính trị then chốt song vô cùng “nhạy cảm” và “phức tạp” vì quá trình này đụng tới vấn đề giảm người, thu gọn bộ máy, cắt ngân sách… Sau Nghị quyết 39 ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về việc lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp vị trí việc làm gắn với tinh giản biên chế được triển khai, huyện Lâm Hà đã có nhiều động thái quyết liệt nhằm tinh gọn bộ máy. Tuy nhiên phải tới Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ này được đẩy lên cao nhất.
 
Tinh gọn bộ máy
 
Nói về việc lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp vị trí việc làm gắn với tinh giản biên chế đồng chí Phạm Thị Phúc - Bí thư Huyện ủy Lâm Hà, cho biết: Thời gian qua, huyện đã triển khai tương đối đồng bộ các khâu, thực hiện nghiêm túc các quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu, điều động, luân chuyển cán bộ. Công tác tổ chức cán bộ được kiện toàn, củng cố thường xuyên từ huyện đến cơ sở. Phương pháp thực hiện có đổi mới, tiến bộ nhưng vẫn đảm bảo tính dân chủ, công khai, tuân thủ nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo, phát huy tinh thần trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu cấp ủy.
 
Từ 2015 trở về trước tổ chức bộ máy của Lâm Hà ở khối Đảng - đoàn thể gồm 4 ban: Xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy, TT Bồi dưỡng chính tị, MTTQ, 4 đoàn thể chính trị xã hội với 68 biên chế. Cơ quan hành chính gồm 12 phòng chuyên môn và văn phòng HĐND và UBND huyện. Biên chế được giao 114 người. Tổng số cán bộ, công chức, người lao động tính đến hết tháng 7/2015 là 148 người. Có 34 hợp đồng ngoài biên chế. Có 9 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện với 95 biên chế. Nhìn chung tổ chức bộ máy còn cồng kềnh. Việc bố trí biên chế đối với một số phòng, ban chưa thực sự phù hợp. Hợp đồng ngoài biên chế còn nhiều. Chức năng, nhiệm vụ một số cơ quan còn chồng chéo, thẩm quyền, trách nhiệm chưa phù hợp với thực tiễn…
 
Lãnh đạo huyện Lâm Hà đã thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy. Cụ thể đối với cấp huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất chủ trương, không tuyển mới cán bộ công chức. Trước mắt kiện toàn, sắp xếp lại trong nội bộ các phòng, ban cơ quan Đảng, đoàn thể cũng như khối UBND huyện khi có cán bộ nghỉ hưu hay chuyển công tác. Thanh lý hợp đồng đối với số lao động hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế. Thực hiện chế độ kiêm nhiệm chức danh Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tầm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện từ tháng 10/2015. Kế toán cơ quan Huyện ủy kiêm kế toán Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện từ 1/2018. Thành lập bộ phận kế toán chung cho các khối. Đối với cấp xã thực hiện thí điểm nhất thể hóa chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã tại Tân Thanh. 13/16 xã, thị trấn Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND. Phó Bí thư Đảng ủy là Chủ tịch HĐND tại hai xã Phú Sơn, Phúc Thọ. Bước đầu đã bố trí kiêm nhiệm Trưởng đoàn thể làm Phó Chủ tịch UBMTTQ xã tại xã Nam Hà. Công chức văn phòng UBND kiêm nhiệm văn phòng cấp ủy tại Đan Phượng và Nam Ban, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên kiêm Phó Chủ tịch Hội LHPN tại xã Đan Phượng… Huyện cũng đã chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện bố trí kiêm nhiệm một số chức danh và phụ cấp kiêm nhiệm ở thôn, tổ dân phố để tạo điều kiện tăng thêm thu nhập cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố.
 
Kết quả, trong khối Đảng, đoàn thể đã giảm từ 68 người xuống còn 61 người. Cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước giảm từ 148 xuống 111 người...
 
Tuy nhiên, tỷ lệ tinh giản biên chế mới dừng ở bước “cơ học”, tức là ở đối tượng nghỉ hưu đúng tuổi hoặc chuyển công tác, nghỉ thôi việc.
 
Nghị quyết Trung ương 6 là bệ đỡ
 
“Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII được ban hành và đi vào thực hiện như một bệ đỡ vững chắc, như kim chỉ nam để Lâm Hà kiên quyết vượt qua “nhạy cảm” tiếp tục thực hiện các đề án về tinh giản biên chế, sắp xếp bộ máy” đó là khẳng định của Bí thư Huyện ủy Lâm Hà Phạm Thị Phúc về việc huyện tiếp tục quyết tâm tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả. Theo đó, cùng với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII trọng tâm là Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19, Lâm Hà dự kiến đối với cấp huyện sẽ sát nhập các ban quản lý rừng về một mối. Đổi mới cơ chế hoạt động của một số đơn vị sự nghiệp để khuyến khích tư nhân đầu tư. Xin ý kiến giải thể một số trung tâm trực thuộc tỉnh để nhập chức năng về các phòng ban của huyện. Đối với cấp xã tiếp tục nhất thể hóa một số chức danh, thành lập văn phòng chung cho đảng ủy, HĐND, UBND xã thị trấn. Thành lập khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành một khối thống nhất theo đó bỏ chức danh không chuyên trách….
 
Bên cạnh đó, Ban tổ chức huyện ủy Lâm Hà đã trình Ban Thường vụ Huyện ủy đề án giải thể Đảng bộ cơ sở cơ quan chính quyền và một số chi bộ cơ sở, thành lập các chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy. Theo đánh giá của đồng chí Hà Văn Thuận - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lâm Hà về sự cần thiết của việc này: Do một số TCCS Đảng ở cơ quan chính quyền vẫn chồng chéo trong chỉ đạo và trách nhiệm thực hiện một số nhiệm vụ giữa Đảng ủy và UBND huyện. Đảng bộ cơ sở gồm nhiều Chi bộ cơ quan khác nhau (13 chi bộ) số lượng đảng viên đông (108 đồng chí) nhưng không có cán bộ chuyên trách làm công tác Đảng, vì vậy chất lượng tham mưu cũng như giải quyết các vấn đề liên quan còn hạn chế. Đảng ủy viên của đảng bộ lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn, khối lượng công việc chuyên môn nhiều nên chưa thật sự tập trung cho công tác Đảng. Số lượng đảng viên giữa các chi bộ chênh lệch nhiều (ít nhất 3 đảng viên, nhiều nhất 26 đảng viên) nên ở những chi bộ ít đảng viên công tác sinh hoạt hay tổ chức đại hội còn mang tính hình thức. Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy “Việc sắp xếp, kiện toàn này sẽ đảm bảo tổ chức bộ máy phù hợp, tinh gọn song vẫn đảm bảo vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy được thống nhất kịp thời. Việc giải thể cơ cấu lại đảm bảo không tăng số lượng TCCS Đảng trực thuộc Huyện ủy. Các phòng, ban, ngành có chức năng nhiệm vụ tương đồng sẽ thành một chi bộ. Như cậy cơ cấu cấp ủy đảm bảo mỗi ngành sẽ có một đồng chí tham gia cấp ủy chi bộ”.
 
Cũng với mục tiêu đó, Lâm Hà còn xây dựng đề án để giải thể Đảng bộ cơ sở cơ quan Đảng - đoàn thể thành lập chi bộ cơ sở cơ quan Huyện ủy, chi bộ khối dân vận. Việc này nhằm đảm bảo tinh gọn bộ máy cũng như đảm bảo vai trò lãnh, chỉ đạo của Huyện ủy được thống nhất, kịp thời. Từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của TCCS Đảng cũng như chất lượng đảng viên.
 
Đề án đã được xây dựng và trình Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua “mọi thứ sẽ được xây dựng và chuẩn bị sẵn sàng trong tháng 4, tháng 5 để quyết tâm thực hiện trong 6 tháng cuối năm”, Bí thư huyện ủy Lâm Hà khẳng định.
 
NGỌC NGÀ
,
.