Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân với tinh thần "Hành động mạnh mẽ, đồng bộ của hệ thống chính trị"
Cập nhật lúc 08:34, Thứ Ba, 10/04/2018 (GMT+7)
Thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW ngày 4/1/2018 của Ban Bí thư Trung ương Ðảng và Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 13/2/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Ðồng về lãnh đạo Ðại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Ðại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024; đồng thời, thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/1/2018 của Ban Bí thư Trung ương Ðảng về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018). Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phát động phong trào thi đua trong toàn thể các tầng lớp nhân dân nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần “Hành động mạnh mẽ, đồng bộ của hệ thống chính trị”.
 
Kịp thời biểu dương các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc “chung tay vì người nghèo”. Ảnh: N.Thu
Kịp thời biểu dương các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc “chung tay vì người nghèo”. Ảnh: N.Thu

Theo đó, đã tổ chức phát động thi đua sâu rộng trong hệ thống MTTQ, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân. Động viên cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo và mỗi người dân phát huy tinh thần đoàn kết, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, học tập, chiến đấu, nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ… thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng gia đình, khu dân cư, cơ quan, đơn vị văn hóa, an toàn, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH ở địa phương.
 
Nội dung thi đua được triển khai đồng bộ trong các cơ quan MTTQ và các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở và cộng đồng dân cư, thể hiện bằng nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các mô hình, công trình, phần việc cụ thể, tạo ra đợt thi đua sôi nổi, thiết thực, huy động cả hệ thống chính trị. Tiếp tục giới thiệu, tôn vinh, khen thưởng và nhân rộng các “Nhân tố điển hình - gương người tốt, việc tốt” ở cơ quan, đơn vị, địa phương một cách thiết thực, hiệu quả.
 
Để tinh thần “Hành động mạnh mẽ - đồng bộ của hệ thống chính trị” thực hiện có hiệu quả cần tập trung tuyên truyền, động viên nhân dân đồng thuận thi đua lao động, sản suất, giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo; vận động nhân dân thi đua thực hiện nghĩa vụ thuế, góp phần cùng với cả hệ thống chính trị quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT-XH do nghị quyết của cấp ủy và chính quyền các cấp đề ra.
 
Tập trung tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tổ chức nhân rộng các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư; huy động các nguồn lực trong cộng đồng đóng góp công sức xây dựng các tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. 
 
Ngoài ra, để thực hiện có hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì cần phải tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Quy định 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Động viên nhân dân phát huy dân chủ tham gia đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.
 
MTTQ các cấp cần chú trọng phát huy vai trò của các tổ chức, chức sắc các tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tuyên truyền, vận động tín đồ và nhân dân tham gia xây dựng mô hình tự quản về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông ở khu dân cư.
 
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Nguyễn Trọng Ánh Đông đã chỉ đạo: Năm 2018, là năm chuẩn bị tiến hành tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024, đây là sự kiện chính trị quan trọng của hệ thống chính trị, là ngày hội của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, của các tầng lớp nhân dân, gắn với các phong trào, hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)… Với tinh thần  “Đoàn kết - đồng thuận - thống nhất hành động”, Ủy ban MTTQVN tỉnh Lâm Đồng phát động thi đua, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, khu dân cư và hộ gia đình; cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo và các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện tốt các nội dung trọng tâm là cần tập trung đẩy mạnh công tác vận động, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 
 
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh nhấn mạnh thêm: Với tinh thần “Hành động mạnh mẽ - đồng bộ của hệ thống chính trị”, MTTQ các cấp tiếp tục tuyên truyền, động viên nhân dân đồng thuận thi đua lao động, sản suất, giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.Vận động nhân dân thi đua thực hiện nghĩa vụ thuế, góp phần cùng với cả hệ thống chính trị quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT-XH do Nghị quyết của cấp ủy và chính quyền các cấp đề ra. Nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nắm tình hình kịp thời phản ánh, kiến nghị và tham gia vận động hòa giải, giải quyết đơn thư của công dân; không để xảy ra điểm nóng, phức tạp. Tiến tới 100% Ủy ban MTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2018, 2019. Mỗi khu dân cư có ít nhất 1 mô hình hoặc 1 công trình phục vụ dân sinh. Mỗi cơ quan Ủy ban MTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên có 1 công trình hoặc 1 phần việc cụ thể có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh trật tự… lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và Đại hội MTTQVN các cấp. MTTQVN các cấp quyết tâm vận động đạt và vượt chỉ tiêu 12 tỷ đồng Quỹ “Vì người nghèo” và các nguồn quỹ trong năm 2018. Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghĩa vụ thuế, góp phần hoàn thành công tác thu ngân sách trên địa bàn theo kế hoạch năm 2018.
 
NGUYỆT THU
,
.