2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị
Cập nhật lúc 09:10, Thứ Tư, 16/05/2018 (GMT+7)
(LĐ online) - Cách đây 2 năm, ngày 15 tháng 5 năm 2016 – Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Xác định đây là công việc thường xuyên của toàn Đảng, toàn Quân, toàn Dân nên qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 chúng ta đã đạt được một số kết quả tích cực góp phần quan trọng vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh...
 
Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo – Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành hàng loạt các quy định, kế hoạch, kết luận và nhiều văn bản khác để việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đạt hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành các văn bản, quy định cụ thể hóa, hướng dẫn thực hiện các nội dung được yêu cầu trong Chỉ thị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy, tổ chức Đảng ở địa phương, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ một cách nghiêm túc, bài bản và đúng kế hoạch.
 
Trong việc tổ chức thực hiện nội dung của Chỉ thị 05 như việc tổ chức học tập chuyên đề hằng năm; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động, kế hoạch làm theo Bác; gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ; công tác thông tin, tuyên truyền; công tác giảng dạy, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và thế hệ trẻ; công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết thực hiện Chỉ thị...đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trải rộng trong cả nước. 
 
Đánh giá chung về 2 năm thực hiện Chỉ thị 05, Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng: Có thể khẳng định việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong 2 năm qua đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện và đồng bộ; góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trong đó thể hiện rõ nét nhất là việc gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã và đang đạt được những kết quả rất quan trọng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; bước đầu đã ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều bức xúc nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị...
 
Ở Lâm Đồng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã ban hành 14 văn bản bao gồm kế hoạch, công văn, hướng dẫn... nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị. Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều nội dung, giải pháp, cách làm phù hợp, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực, nhiều kết quả bước đầu đáng ghi nhận, tạo chuyển biến mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ, xây dựng được nhiều mô hình tiêu biểu để nhân rộng... Đó là đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về kết quả thực hiện Chỉ thị tại địa phương trong 2 năm qua. Nhiều tập thể và cá nhân điển hình xuất hiện qua việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, thông qua việc thực hiện Chỉ thị UBMTTQ Việt Nam tỉnh góp phần củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; là vai trò của người đứng đầu trong chỉ đạo và thực hiện Chỉ thị của Huyện ủy Lâm Hà; là ý thức trách nhiệm của người dân trong xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo ở xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương; là mô hình, cách làm hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05 ở Trường Cao đẳng y tế Lâm Đồng; là việc say mê nghiên cứu khoa học của em Nguyễn Anh Hào, học sinh lớp 8 Trường THCS Gia Hiệp, xã Gia Hiệp, huyện Di Linh; là học Bác để nêu cao tinh thần nhân đạo, từ thiện “thương người như thể thương thân” của nữ tu Nguyễn Thị Hường, phụ trách mái ấm Tín Thác, Dòng Mến Thánh giá xã Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc; là Bác sĩ Moul Thoàn, Trưởng đơn vị lọc máu Bệnh viện II Lâm Đồng với tâm niệm “lương y như từ mẫu” – vấn đề chạy thận cho bệnh nhân nghèo; là “nhặt được của rơi trả người đánh mất” – việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn của Thượng úy chuyên nghiệp Lê Đăng Linh, nhân viên quân y, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh...
 
Tuy vẫn còn những hạn chế, tồn tại, song nhìn lại bức tranh kinh tế - xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh năm 2017 và Qúy I/2018 của đất nước với những gam màu tươi sáng cho thấy sự đóng góp tích cực của kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và kết quả thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII. Kết quả đó càng khẳng định vai trò, vị thế, uy tín của Đảng, Nhà nước ta trong lòng Nhân dân và trên trường quốc tế. Chính vì thế, hơn lúc nào hết chúng ta tự hào trước những kết quả đạt được, tiếp thu những kinh nghiệm để khắc phục những hạn chế khuyết điểm để không ngừng nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị. Chúng ta càng thấm thía ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn chặt với việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương, nhất là việc thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII để tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đồng thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tương, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” một cách quyết liệt nhất. Nhanh chóng thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả cũng như đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. 
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém". Chính vì vậy chúng ta phải kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ để từ đó xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hội đủ bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, năng lực hội tụ đầy đủ về kiến thức, kỹ năng, khả năng, hành vi; lòng nhiệt thành, trách nhiệm, gương mẫu mà trên hết là luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân như Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII mới đây đã chỉ rõ. 
 
Sơn Dũng
,
.