Di Linh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ đoàn cơ sở
Cập nhật lúc 08:26, Thứ Tư, 09/05/2018 (GMT+7)
(LĐ online) - Ngày 7/5, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Di Linh phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Huyện Đoàn Di Linh tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 160 học viên là cán bộ đoàn thanh niên cơ sở trên địa bàn huyện. 
 
Trong thời gian 3 ngày (từ 7 - 9/5), các học viên là cán bộ thuộc chi đoàn thôn, tổ dân phố… được học tập, quán triệt 6 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng, cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam; Đoàn viên phấn đấu trở thành lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 
 
Qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, giúp cho cán bộ đoàn cơ sở nâng cao nhận thức chính trị, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương.
 
LAM PHƯƠNG
,
.