Hội nghị Trung ương 7: Bầu bổ sung 02 Ủy viên vào Ban Bí thư
Cập nhật lúc 18:02, Thứ Tư, 09/05/2018 (GMT+7)
(LĐ online) - Ngày 9/5, ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 02 Ủy viên Ban Bí thư khóa XII gồm: Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII. 
 
Dưới sự chủ trì, điều hành phiên họp của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết đồng ý để đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII thôi giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII. 
 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; bầu đồng chí Hoàng Văn Trà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Phú Yên giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII. 
 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 02 Ủy viên Ban Bí thư khóa XII gồm: Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII. 
 
Theo Điều lệ Đảng, Ban Bí thư lãnh đạo công việc hàng ngày của Đảng, chỉ đạo và kiểm tra hoạt động của các tổ chức đảng và đảng viên trong việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ và công tác quần chúng; tổ chức chỉ đạo việc chuẩn bị các vấn đề đưa ra Bộ Chính trị thảo luận và quyết định.
 
Ban Bí thư được thành lập bởi Ban Chấp hành Trung ương, gồm một số ủy viên Bộ Chính trị do Bộ Chính trị phân công và một số Bí thư Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương bầu. Số lượng Bí thư Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương quyết định.
 
Với việc bổ sung thêm 02 ủy viên mới, Ban Bí thư hiện có 14 ủy viên gồm: 
 
1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng bí thư;
 
2. Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư;
 
3. Đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị;
 
4. Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương;
 
5. Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương;
 
6. Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương;
 
7. Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương;
 
8. Đồng chí Lương Cường - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị;
 
9. Đồng chí Nguyễn Văn Nên - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng;
 
10. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Chánh án TAND Tối cao;
 
11. Đồng chí Phan Đình Trạc - Trưởng ban Nội chính Trung ương;
 
12. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;
 
13. Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
 
14. Đồng chí Trần Cẩm Tú - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
 
LHT (tổng hợp)
,
.