Kết quả bước đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 tại Đảng bộ huyện Di Linh
Cập nhật lúc 08:44, Thứ Sáu, 18/05/2018 (GMT+7)
Sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Đảng bộ huyện Di Linh đã tạo được bước chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Đây là cơ sở giúp Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch vững mạnh hơn.
 
Huyện ủy Di Linh khen thưởng những nhân tố tích cực trong thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW. Ảnh: X.L
Huyện ủy Di Linh khen thưởng những nhân tố tích cực trong thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW. Ảnh: X.L
Xác định việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là một trong những giải pháp quan trọng, cấp thiết để xây dựng và củng cố tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn nhằm lãnh đạo, thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển một cách bền vững, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung cao độ và quyết tâm thực hiện một cách tốt nhất các yêu cầu, mục tiêu của Nghị quyết đã đặt ra. Vì vậy, sau khi có Nghị quyết 4 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chương trình hành động số 31 - CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Di Linh đã ban hành Kế hoạch số 34 - KH/HU để triển khai thực hiện. Theo đó, Huyện ủy Di Linh đã tổ chức 23 lớp để phổ biến và quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 cho toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ và cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị. Mặt khác, Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập Bộ phận Thường trực chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (gồm 9 thành viên, do Bí thư Huyện ủy trực tiếp phụ trách) và Tổ giúp việc cho Bộ phận Thường trực chỉ đạo (gồm 8 thành viên, là cán bộ chủ chốt của các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy). Trong quá trình triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Huyện ủy Di Linh gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  
 
 Nhờ vậy, các tổ chức Đảng, đảng viên và cán bộ, công chức trong huyện đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4. Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đánh giá cao và đồng thuận với những giải pháp đã nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 và cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và nói không với “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; cảnh giác với mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, hành động; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; chấp hành tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên đã xác định vai trò, trách nhiệm của mình để thực hiện Nghị quyết nhằm đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái, diễn biến lệch lạc trong nhận thức và hành động.
 
Theo đánh giá của Huyện ủy Di Linh, trong quá trình triển khai Nghị quyết 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, mối quan hệ trong nội bộ Đảng bộ đoàn kết, thống nhất; việc học tập, rèn luyện, ý thức trách nhiệm trong công tác của đảng viên và cán bộ, việc tự phê bình và phê bình được nâng lên rõ nét. 
 
Đặc biệt, trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong năm 2017, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng bộ huyện đã kết nạp vào Đảng 207 đảng viên mới, vượt 15% kế hoạch cả năm. Hiện nay, trong tổng số 55 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc Đảng bộ huyện có 35 TCCSĐ đạt TSVM, chiếm 63,6% (trong đó, có 8 TCCSĐ TSVM tiêu biểu); 18 TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 32,7%; 2 TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 5,7%; không còn TCCSĐ yếu kém.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nói trên, qua hơn một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Huyện ủy Di Linh đánh giá là vẫn còn có những tồn tại, hạn chế nhất định: Một số ít đảng viên, cán bộ chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung Nghị quyết. Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân vẫn còn những hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu. Nội dung kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc đánh giá, kiểm điểm, phân loại cuối năm của một số tổ chức đảng và đảng viên, chưa trọng tâm, chưa phân tích rõ được nguyên nhân. Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết; chậm triển khai việc xây dựng và thực hiện kế hoạch sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm… Đây cũng là những vấn đề mà Ban Thường vụ Huyện ủy Di Linh đặt ra và có biện pháp khắc phục trong quá trình tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.                         
 
XUÂN LONG
,
.