Những vấn đề nghị sự quan trọng tại Hội nghị Trung ương 7?
Cập nhật lúc 14:13, Chủ Nhật, 06/05/2018 (GMT+7)
(LĐ online) - Ngoài đề án công tác cán bộ, Hội nghị Trung ương 7 sẽ cho ý kiến nhiều đề án, báo cáo quan trọng.
 
Hội nghị Trung ương 7 sẽ bàn, cho ý kiến về nhiều Đề án, báo cáo quan trọng (Ảnh minh hoạ)
Hội nghị Trung ương 7 sẽ bàn, cho ý kiến về nhiều Đề án, báo cáo quan trọng (Ảnh minh hoạ)
 
Ngày mai (7/5), Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 7 khoá XII sẽ khai mạc. Hội nghị Trung ương 7 dự kiến diễn ra từ ngày 7 - 12/5. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng và đất nước.
 
Tại Hội nghị Trung ương 7 lần này, Ban Chấp hành Trung ương sẽ bàn, cho ý kiến về nhiều Đề án, báo cáo quan trọng.
 
Cụ thể, Trung ương sẽ thảo luận, cho ý kiến các Đề án Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
 
Đề án Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Đề án cải cách chính sách BHXH.
 
Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017.
 
Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7.
 
Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng, thực hiện nhiệm vụ của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Uỷ ban Kiểm tra các cấp…
 
Đây là những vấn đề quan trọng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
 
LHT (tổng hợp)
,
.