Tăng cường phối hợp hoạt động 3 bên
Cập nhật lúc 08:52, Thứ Ba, 15/05/2018 (GMT+7)
Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thời gian qua, HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh đã chú trọng tăng cường quy chế phối hợp giữa 3 bên. Theo đó, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong nhân dân được mở rộng, chất lượng, hiệu quả nâng cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại địa phương.
 
Từ đầu năm 2017 đến nay, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục chỉ đạo xây dựng và củng cố  khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong xã hội; từ đó huy động được nhiều nguồn lực trong xã hội tham gia phát triển địa phương, đất nước.
 
Cụ thể, đã phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong đó, thành phố Đà Lạt được chọn điểm để xây dựng đô thị văn minh, huyện Đức Trọng làm điểm xây dựng nông thôn mới. Đồng thời huy động các nguồn lực xã hội cùng chung tay chăm lo cho người nghèo với kết quả huy động được trên 11,2 tỷ đồng vào Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh, kịp thời hỗ trợ xây dựng được 231 căn nhà đại đoàn kết với trị giá trên 5,9 tỷ đồng.
Bằng tinh thần “tương thân tương ái” của dân tộc, UBMTTQ tỉnh đã kêu gọi nhân dân đóng góp ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra với số tiền ủng hộ trên 2,8 tỷ đồng. Ban Cứu trợ tỉnh đã kịp thời phân bổ nguồn quỹ tới các gia đình có nạn nhân không may bị chết và hỗ trợ 169 hộ gia đình có nhà cửa bị sập, tốc mái, hư hỏng...
 
Một trong những nội dung hoạt động phối hợp giữa ba bên đạt hiệu quả, đó là hoạt động phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân. Nhờ vậy, những vấn đề quan trọng, bức xúc có liên quan đến số đông cử tri phản ánh, kiến nghị đều được các cơ quan có thẩm quyền nghiêm túc tiếp thu, giải quyết kịp thời. Rất nhiều nội dung phản ánh của cử tri đã được đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, chất vấn tại kỳ họp, được Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh đưa vào chương trình giám sát, khảo sát đánh giá để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và kiến nghị khắc phục. 
 
Kết quả giải quyết của chính quyền, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đều được thông báo rộng rãi đến nhân dân thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp và hệ thống MTTQ và các đoàn thể.
 
Phía UBND tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân, nắm tình hình, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Trong tổng số lượt tiếp dân năm 2017 là 357 lượt thì lãnh đạo UBND tỉnh đã trực tiếp tiếp dân và trực tiếp chỉ đạo 15 trường hợp.
 
Ngoài ra, giữa 3 cơ quan cũng là tăng cường phối hợp, chuẩn bị tốt cho các kỳ họp HĐND tỉnh và thực hiện chế độ báo cáo nghiêm túc. Phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra và phản biện xã hội của UBMTTQ tỉnh nhằm phát huy dân chủ cơ sở.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thời gian qua, hoạt động phối kết hợp giữa văn phòng 3 cơ quan có lúc có nơi còn chưa chặt chẽ, công tác tham mưu sắp xếp lịch làm việc của lãnh đạo còn bố trí trùng lắp nên vẫn còn để xảy ra tình trạng nhiều hội nghị quan trọng của các bên lãnh đạo 3 cơ quan không thể tham dự đầy đủ. Việc phối hợp giải quyết kiến nghị của cử tri tuy có nhiều ưu điểm, song vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của nhân dân, nhiều trường hợp xử lý, giải quyết chậm, còn chung chung, hoặc có được trả lời nhưng không được giải quyết dứt điểm, để cử tri và nhân dân kiến nghị nhiều lần. 
 
Về vấn đề này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa 14 đơn vị tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt cho rằng: Để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, thời gian tới, 3 bên cần tập trung thực hiện tốt những nội dung trọng tâm của công tác phối hợp. Cần nghiêm túc, có trách nhiệm để đảm bảo chất lượng, đúng quy trình về các vấn đề cần thống nhất trước khi trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh. Các cán bộ chuyên môn của 3 bên cần nắm chắc kiến thức chuyên sâu để tham mưu tốt và thực hiện có hiệu quả hơn. Đồng thời, tăng cường các hoạt động phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ hơn nhằm thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, hướng đến thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018, năm “Hành động mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị”. 
 
Để công tác phối hợp  năm 2018 đạt kết quả cao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đức Quận nhấn mạnh: Năm 2018 là năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015 - 2020. Do vậy, công tác tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo, dân tộc cần bám sát nội dung quy chế phối hợp để thực hiện nhằm tạo ra các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Tỉnh ủy, nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra. Trong đó, chú trọng tăng cường thông tin hai chiều nhằm phục vụ tốt hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Tiếp tục phối hợp tổ chức tốt việc đối thoại giữa “Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đối thoại trực tiếp với nhân dân” theo Quyết định 218 của Bộ Chính trị.
 
NGUYỆT THU
,
.