Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với hoạt động của luật sư
Cập nhật lúc 08:42, Thứ Năm, 10/05/2018 (GMT+7)
Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng được thành lập năm 1990, lúc đầu chỉ có 5 luật sư, đến năm 2009 đã phát triển lên 29 tổ chức hành nghề luật sư với 66 luật sư thành viên. Đến cuối năm 2017, Đoàn Luật sư Lâm Đồng có 42 tổ chức hành nghề luật sư (40 văn phòng luật sư và 2 công ty luật) với 104 luật sư thành viên, trong đó có 47 luật sư là đảng viên. 
 
Qua gần 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư”, hoạt động của luật sư trên địa bàn tỉnh có những bước phát triển đáng kể, đội ngũ luật sư ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò của mình. Vai trò của luật sư trong việc tư vấn, bào chữa, đại diện theo ủy quyền từng bước được nâng lên, đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân trong tình hình hiện nay; đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa, giúp hội đồng xét xử đưa ra phán quyết một cách chính xác, đúng quy định của pháp luật, góp phần bảo vệ công lý. Chất lượng hoạt động của Đoàn Luật sư tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ công lý, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, doanh nghiệp, góp phần đáng kể thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp của địa phương trong thời gian qua.
 
Tuy nhiên, công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc  việc triển khai thực hiện và công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động luật sư theo Chỉ thị số 33 của Ban Bí thư có lúc chưa thường xuyên, sâu sát. Việc phân bổ các tổ chức hành nghề luật sư chưa đều, chủ yếu tập trung tại các trung tâm văn hóa, kinh tế, xã hội của tỉnh, thành phố, chưa mở rộng đều khắp trong tỉnh, một số huyện như Lạc Dương, Đam Rông, Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đạ Huoai chưa có tổ chức hành nghề luật sư. Tỷ lệ luật sư tham gia tranh tụng trong các vụ án còn ít, phần lớn là thực hiện các dịch vụ pháp lý khác; một số luật sư còn nặng khuynh hướng bảo vệ theo yêu cầu của thân chủ hoặc tác phong ứng xử có lúc, có nơi chưa đúng mực đã làm ảnh hưởng đến uy tín của luật sư. Chất lượng và lĩnh vực hoạt động của luật sư chưa thật sự sâu rộng, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Khả năng làm việc trong môi trường pháp lý quốc tế của luật sư ở Lâm Đồng hầu như chưa có, trình độ ngoại ngữ chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại quốc tế. 
 
Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, các cấp, ngành về nhiệm vụ “đào tạo, phát triển đội ngũ luật sư đủ về số lượng, có phẩm chất chính trị, đạo đức, có trình độ chuyên môn” quy định tại Nghị quyết số 49/NQ-TW về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; chú trọng công tác thanh, kiểm tra, hướng dẫn và chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót… Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; giám sát chặt chẽ hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng, nhất là tòa án nhân dân các cấp, cũng như hoạt động của luật sư trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục phát huy vai trò tự quản của Đoàn Luật sư trong việc phát triển đội ngũ luật sư; xây dựng đội ngũ luật sư đảm bảo về chất lượng, vững vàng về bản lĩnh chính trị, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và nhu cầu của xã hội. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị tham gia xây dựng Đoàn Luật sư vững mạnh, tạo điều kiện hỗ trợ về vật chất, trang thiết bị hoạt động nghề luật sư.
 
LAN HỒ
,
.