Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Cập nhật lúc 11:07, Thứ Năm, 17/05/2018 (GMT+7)
(LĐ online) - Sáng 17/5, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ chủ chốt của tỉnh.
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ chủ chốt của tỉnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ chủ chốt của tỉnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh tham dự tại điểm cầu tỉnh ủy. Tại 15 điểm cầu của các địa phương vàc đơn vị trong toàn tỉnh có mặt đầy đủ các đồng chí lãnh đạo và cán bộ chủ chốt. 
 
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến đã báo cáo 3 đề án quan trọng được Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã thảo luận cho ý kiến và quyết nghị, bao gồm: Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Ngoài ra một số nội dung quan trọng khác cũng được thông tin nhanh tại hội nghị.
 
Các đồng chí là UVBTV Tỉnh ủy có mặt đầy đủ tại hội nghị
Các đồng chí là UVBTV Tỉnh ủy có mặt đầy đủ tại hội nghị
Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến đã phân tích những nội dung cốt lõi, quan trọng, nêu các nguyên nhân, hạn chế, bất cập, những điểm mới, tiến bộ và nhiệm vụ giải pháp thực hiện các Đề án Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất ban hành Nghị quyết.
 
Trong quá trình thông báo, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến cũng đã liên hệ thực tiễn tình hình địa phương và nhấn mạnh những nội dung cụ thể cần lưu ý để cán bộ chủ chốt nắm rõ hơn nội dung của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII. Đồng thời có định hướng triển khai thực hiện các nội dung tại hội nghị.
 
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến đề nghị cấp ủy các địa phương, sở, ngành, cơ quan, đơn vị cần tập trung nghiên cứu kết quả Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) để nhanh chóng phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo niềm tin, sự đồng thuận thống nhất hành động trong toàn hệ thống chính trị. Từ đó ra sức thi đua thực hiện nhiệm vụ góp phần đưa những nội dung Nghị quyết trên sớm đi vào cuộc sống. 
 
N. Ngà
,
.