Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến:
Bảo Lộc bám sát và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết
Cập nhật lúc 11:20, Thứ Năm, 07/06/2018 (GMT+7)
(LĐ online) - Chiều 6/6, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Thành ủy Bảo Lộc về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị giữa nhiệm kỳ.
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban thường vụ Thành ủy Bảo Lộc
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban thường vụ Thành ủy Bảo Lộc
Tại buổi làm việc này, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến đã đánh giá cao những kết quả mà TP Bảo Lộc đã đạt được qua 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP và Nghị quyết 04 của BTV Tỉnh ủy. Tốc độ phát triển kinh tế của TP Bảo Lộc đạt khá tốt, đạt yêu cầu mà các nghị quyết đã đề ra, đặc biệt trong lĩnh lực thương mại – dịch vụ và nông nghiệp đã vượt chỉ tiêu đề ra. Đạt được kết quả này là do TP Bảo Lộc đã bám sát và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của địa phương; đồng thời, trong quá trình thực hiện TP đã chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém. Tuy nhiên, qua nửa nhiệm kỳ, TP Bảo Lộc vẫn còn bộc lộ nhiều điểm hạn chế là tính đột phá trong lĩnh vực kinh tế chưa mạnh, tăng trưởng ở lĩnh vực công nghiệp còn thấp so với kỳ vọng, các công trình trọng điểm, nhất là công trình cấp, thoát nước còn triển khai chậm trễ, thu nhân sách chưa đạt so với yêu cầu… Trước những hạn chế đó, đống chí Nguyễn Xuân Tiến yêu cầu TP Bảo Lộc cần phấn đấu hơn nữa để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra; duy trì tốc độ phát triển kinh tế và đảm bảo chuyển dịch kinh tế; đổi mới và cải thiện môi trường để thu hút đầu tư; đẩy mạnh tiến độ triển khai các công trình trọng điểm, nhất là cac công trình đảm bảo tiêu chí đô thị loại II của TP. Trong công tác xây dựng Đảng, TP Bảo Lộc cần tăng cường kỷ luật, giữ vững kỷ cương, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, chú trọng công tác xây dựng Đảng từ cơ sở. Đặc biệt, TP cần chú trọng tổ chức thực hiện tốt công tác tổ chức bộ máy tinh gọn theo tinh thần nghị quyết Trung ương 6.
 
Theo báo cáo của Thành ủy Bảo Lộc, bước vào nhiệm kỳ 2015 – 2020, thành phố đã triển khai, thực hiện đồng bộ các mục tiêu nghị quyết đề ra. Đến nay, nhiều lĩnh vực, chỉ tiêu tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất bình quân đạt 9,7% (Nghị quyết đề ra từ 9 – 10%); thu ngân sách nhà nước 3 năm ước đạt 2.409 tỷ đồng, tăng gần 9%/năm; thuế phí tăng bình quân 16%/năm; tổng mức đầu tư toàn xã hội trên 9.500 tỷ đồng; số doanh nghiệp tăng bình quân hàng năm gần 13%. Đến nay, Bảo Lộc có 72% người dân được tham gia bảo hiểm y tế, 98% sử dụng nước hợp vệ sinh, gần 100% sử dụng điện lưới quốc gia, trên 90% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo chuẩn mới còn 0,97%. Bảo Lộc tranh thủ tốt các nguồn lực đầu tư, xây dựng nhiều công trình hạ tầng mang tính chiến lược như dự án Vingroup, tuyến giao thông đường tránh phía Nam, hồ Phương Nam, nhà máy bia, các khu đô thị mới, hạ tầng giao thông, thiết chế văn hóa… đã nâng tầm đô thị, thúc đẩy nền kinh tế địa phương. 
 
Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Ban thường vụ Thành ủy đã thực hiện tốt việc lãnh, chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng gắn với nâng cao chất lượng lý luận chính trị, tạo sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng luôn được chú trọng. Việc củng cố, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được thực hiện trên tinh thần xuyên suốt, lâu dài, gắn với việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khóa 12 của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đặc biệt, công tác kiện toàn, xây dựng và tinh gọn bộ máy được triển khai, thực hiện đồng bộ gắn với tinh giản biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng, quy hoạch theo ngành, đúng vị trí.
 
Cũng tại buổi làm việc, nhiều ý kiến của các ngành, địa phương đã tập trung phân tích, đánh giá những kết quả cũng như hạn chế liên quan đến sự phát triển chung của TP Bảo Lộc trong thời gian qua. Trong đó đề cao những tiêu chí, lĩnh vực mang tính thế mạnh của địa phương, đề cập những khó khăn trong huy động vốn đầu tư khởi nghiệp, lĩnh vực đất đai, môi trường, điều chỉnh những bất hợp lý trong quy hoạch, hạn chế thị trường tiêu thụ hàng hóa, việc ứng dụng khoa học công nghệ cao chưa tạo được sự đột phá, vấn đề xây dựng thương hiệu, cơ sở hạ tầng, góp phần tiến nhanh xây dựng Bảo Lộc trở thành đô thị loại 2. 
 
ĐÔNG ANH
,
.