Biểu dương 24 tập thể và cá nhân điển hình qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
Cập nhật lúc 15:50, Thứ Hai, 04/06/2018 (GMT+7)
(LĐ online) - Hội LHPN Đà Lạt vừa tổ chức tọa đàm với chủ đề “Nâng cao chất lượng mô hình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong các cấp Hội Phụ nữ Tp. Đà Lạt”. Đồng thời, biểu dương 7 tập thể và 17 cá nhân điển hình qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.
 
Khen thưởng các điển hình phụ nữ Đà Lạt thực hiện tốt Chỉ thị 05 –CT/TW
Khen thưởng các điển hình phụ nữ Đà Lạt thực hiện tốt Chỉ thị 05 –CT/TW

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của năm 2017 và chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách tác phong của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp Hội Phụ nữ Tp. Đà Lạt có sự đổi mới trong triển khai phong trào, cách tuyên truyền hiệu quả như: Chi bộ, cơ quan Hội LHPN thành phố năm 2017 được Đảng ủy chọn xây dựng điểm, nên trong quá trình triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cụ thể hóa với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm”; đưa việc học tập và làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, đưa tiêu chí ‘‘3 không, 3 có’’ vào đánh giá chất lượng công việc của cán bộ, công chức (3 Không: Không cơ hội, không vụ lợi; Không vô cảm, cục bộ, lợi ích nhóm; Không đề cao chủ nghĩa kinh nghiệm. 3 Có: Có tinh thần trách nhiệm với công việc và gia đình; Có lối sống nhân ái, chân thật, nghĩa tình; Có tinh thần cầu tiến, nâng cao nhận thức trình độ năng lực); tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Nhiều cơ sở Hội đã tập trung xây dựng các mô hình, câu lạc bộ phù hợp với tình hình địa phương về học tập và làm theo Bác, thu hút 10.365 lượt thành viên tham gia. 
 
Hưởng ứng phong trào thi đua ái quốc “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”, hàng năm đưa vào chỉ tiêu thi đua: mỗi cơ sở Hội lựa chọn ít nhất 1 mô hình, hoặc 1 hoạt động “làm theo Bác” và nhân rộng tại địa phương, mỗi cán bộ Hội đăng ký thực hiện từ 1 - 2 việc làm theo Bác gắn với nhiệm vụ được giao, đã có 100% cơ sở Hội đã cụ thể hóa để triển khai cho các chi hội thực hiện. Đến nay, xây dựng được 195 mô hình “5 giúp 1” tại các chi hội, số chị được giúp là 209 lượt chị với số tiền 672 triệu đồng; có 22 mô hình như tiết kiệm xanh, tiết kiệm từ phế liệu, cho và nhận, nhường cơm xẻ áo, phụ nữ giúp nhau giảm nghèo, vòng tay nhân ái, phụ nữ giúp nhau giảm nghèo vượt khó với tổng số tiền hơn 1,25 tỷ đồng và 950 kg gạo… giúp 139 lượt hội viên phụ nữ khuyết tật, phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Hội LHPN thành phố đã tiến hành khảo sát và xây dựng 6 “Mái ấm tình thương” cho hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, khuyết tật, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và 520 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. 
 
Nhân ngày sinh nhật Bác, các đơn vị Hội tổng kết các mô hình tiết kiệm làm theo Bác “Phụ nữ tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo, vượt khó”, “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” có 2.937 người tham gia với số tiền 512 triệu đồng. Hội LHPN thành phố  Đà Lạt đã triển khai hoạt động vận động, quản lý nguồn tiết kiệm tại chi hội đến Hội LHPN cơ sở, thực hiện tiết kiệm 5.000 đồng/người/tháng, kết quả có 18.365 chị tham gia với tổng số tiền là 6,42 tỷ đồng.
 
Trong 2 năm qua, các cấp Hội thành phố đã giới thiệu 34 gương điển hình tập thể và cá nhân trong học tập và làm theo Bác. Hội LHPN thành phố đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong Phong trào “Phụ nữ giúp nhau giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 – 2017” biểu dương 23 tập thể và 17 cá nhân tiêu biểu.
 
AN NHIÊN
,
.