Đạ Huoai đạt nhiều kết quả khả quan trong việc thực hiện Nghị quyết
Cập nhật lúc 14:52, Thứ Sáu, 08/06/2018 (GMT+7)
(LĐ online) - Ngày 7/6, huyện Đạ Huoai đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ việc thực hiện các chỉ tiêu đề ra của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VIII nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Trong bối cảnh nên kinh tế đất nước và thế giới có nhiều biến động, nhưng với việc bám sát chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới; phát huy mọi nguồn lực và sức mạnh toàn dân tiếp tục đưa huyện Đạ Huoai phát triển nhanh và bền vững” của Nghị quyết, địa phương đã phát huy được tinh thần đoàn kết, thống nhất cao của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của nhân dân. Nhờ vậy, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong nửa nhiệm kỳ qua được duy trì ổn định; kinh tế không ngừng tăng trưởng và đi đúng hướng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân; quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả khả quan…
 
Tính đến hết tháng 5/2018, tốc độ tăng  trưởng giá trị sản xuất của toàn huyện tăng 9,1%/năm, thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 21%/năm, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 31,3 triệu USD, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,09%, tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 97%, tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,8%, đã có trên 75% trường học đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm đạt 77%, có trên 92% thôn và tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa, 75% xã đạt danh hiệu xã văn hóa nông thôn mới, 2/2 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị… Cùng với đó, công tác quản lý, bảo vệ rừng không ngừng được chú trọng, tăng cường, số vụ vi phạm giảm bình quân trên 25%/năm; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng với tổng vốn đầu tư toàn xã hội đến hiện tại ước đạt 1.614 tỷ đồng; công tác bảo vệ môi trường cũng được triển khai đồng bộ và hiệu quả. 
 
Đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, địa phương đã triển khai quán triệt tốt các chủ trương, chính sách của Đảng theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh”, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Quyết định 55/QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 10 - CT/TW của Ban Bí thư… Việc củng cố, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được thực hiện trên tinh thần xuyên suốt, lâu dài, gắn với việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đặc biệt, công tác kiện toàn, xây dựng và tinh gọn bộ máy được triển khai, thực hiện đồng bộ gắn với tinh giản biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng, phát huy tối đa năng lực chuyên môn và đúng vị trí.
 
Tại hội nghị, địa phương cũng chỉ ra một số khuyết điểm, hạn chế cần khắc phục trong thời gian nửa nhiệm kỳ còn lại như: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất chưa đạt kế hoạch đề ra; công tác xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương chưa thật sự quyết liệt, đồng bộ; công tác giải quyết thủ tục hành chính vẫn còn những hạn chế, bất cập; một số cấp ủy, địa phương, đơn vị chưa phát huy hết năng lực, vai trò của người đứng đầu…
 
HẢI ĐƯỜNG
,
.