Đà Lạt: Lựa chọn nội dung đột phá trong học và làm theo Bác
Cập nhật lúc 08:29, Thứ Ba, 12/06/2018 (GMT+7)
Việc lựa chọn những nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã giúp thành phố Ðà Lạt giải quyết tốt những việc khó khăn, phức tạp, những đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn. 
 
Xây dựng tác phong của người đứng đầu
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Lạt Đặng Thế Hải nhận định: Muốn hoàn thành các mục tiêu tương lai, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự có cả tài lẫn đức, trong đó, đức chính là cái nền tảng, cái cốt lõi cần được bồi đắp, vun trồng. Vì vậy, các tổ chức Đảng cần hiểu rằng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không phải là “việc phát sinh”, “việc thêm vào”, mà là việc gốc, việc mà nếu làm tốt thì sẽ tạo niềm tin, khí thế, sức mạnh để hoàn thành công tác chuyên môn, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại từng địa phương, đơn vị và cũng có nghĩa là đóng góp chung vào kết quả của thành phố.
 
Với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện Chỉ thị 05, thành phố Đà Lạt đã được tỉnh ghi nhận nhiều kết quả nổi bật về lĩnh vực này. Trong đó, xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. 
 
Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Lạt đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu. Trên cơ sở đó, chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng hiệu quả lãnh đạo. Tùy theo tình hình và điều kiện cụ thể để xác định nội dung đột phá và xây dựng kế hoạch thực hiện, nhất là nâng cao tinh thần trách nhiệm, sát dân, gần dân, nói đi đôi với làm, chống bệnh thành tích, hình thức. 
 
Theo đó, một số nội dung đột phá được Ban Thường vụ Thành ủy Đà Lạt xác định nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác, đó là: Nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức đảng, trách nhiệm đảng viên trong sinh hoạt Đảng để tổ chức đảng thực sự là hạt nhân chính trị. Xây dựng bộ máy chính quyền từ thành phố đến cơ sở theo hướng “liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân”; cán bộ, công chức, viên chức phải thực sự “liêm chính, năng động, sáng tạo, hết lòng vì nhân dân”. Thành ủy đã chỉ đạo UBND thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới tư duy trong phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Trong năm 2016, 2017 tỉ lệ giải quyết thủ tục hành chính của thành phố là trên 99% đúng hạn. 
 
Bên cạnh đó, thời gian qua, lãnh đạo thành phố Đà Lạt còn tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, kêu gọi đầu tư và hợp tác phát triển thành phố. Nghiêm túc triển khai việc cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và đăng ký thực hiện Chỉ thị 05 hàng năm; trong đó, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị gương mẫu thực hiện trước. Duy trì và thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo và Công an thành phố trong công tác an ninh tư tưởng, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để kịp thời tham mưu, đề xuất xử lý kịp thời. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những thiếu sót, giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05. Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong công việc, gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, tận tụy phục vụ lợi ích nhân dân. Rèn luyện đạo đức, lối sống trong sáng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, cơ hội. 
 
Phát huy phong cách người Ðà Lạt hiền hòa - thanh lịch - mến khách
 
Từ thành phố đến cơ sở, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nền nếp trong sinh hoạt Đảng. Tinh thần và ý thức trách nhiệm vì cộng đồng của nhiều cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được nâng cao. Công tác cải cách thủ tục hành chính của các cấp chính quyền từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm phiền hà cho doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn thành phố. Nhiều khu dân cư duy trì tốt việc thực hiện xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn trật tự an toàn, phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn đường phố không rác bằng những việc làm thiết thực. Nhiều gương điển hình, mô hình hay đã được phát hiện và nhân rộng tại địa phương, cơ quan, đơn vị.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nổi bật, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Lạt cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại cần khắc phục, đó là: Công tác tuyên truyền, học tập Chỉ thị 05 tại một số tổ chức cơ sở đảng chưa sâu rộng, tuyên truyền đến nhân dân có phần còn hạn chế. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề về Chỉ thị 05 ở một số TCCS đảng chưa rõ nét, nội dung còn chung chung. Việc bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức ở một số đơn vị còn chậm. Kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện bản đăng ký và bản cam kết cá nhân của cán bộ, đảng viên thông qua sinh hoạt chi bộ hàng tháng, hàng quý hiệu quả chưa cao, còn ngại va chạm, nể nang, né tránh. Những hạn chế này, nếu không khắc phục sẽ làm giảm ý nghĩa việc thực hiện Chỉ thị 05, làm cho nó trở nên hình thức, thiếu thực chất, lâu dài sẽ làm giảm lòng tin của nhân dân vì tổ chức Đảng và đảng viên chỉ nói mà không làm. 
 
Chính vì vậy, trong thời gian tới, Thành ủy Đà Lạt xác định tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải được gắn với phát huy phong cách người Đà Lạt hiền hòa - thanh lịch - mến khách. 
 
Để thực hiện có hiệu quả nội dung đột phá này, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Lạt đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề số 05-NQ/ThU ngày 26/12/2016 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố Đà Lạt giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, mỗi đảng viên phải thấm nhuần và trở thành một kênh tuyên truyền, tuyên truyền muốn đạt hiệu quả, không có gì hơn ngoài tuyên truyền qua những tấm gương sáng, gương sáng chính là từng cán bộ, đảng viên. Nếu ai cũng nghiêm túc thực hiện, nói đi đôi với làm, có đạo đức, lối sống trong sáng, không nề hà vất vả, sát dân, gần dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm thì không cần nói nhiều, quần chúng cũng sẽ thấy, hiểu và làm theo.
 
NGUYỆT THU
,
.