Góp ý xây dựng mô hình cơ quan giúp việc chung khối Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội
Cập nhật lúc 11:26, Thứ Tư, 27/06/2018 (GMT+7)
(LĐ online) - Sáng ngày 27/6/2018, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh tổ chức hội nghị góp ý xây dựng Đề án mô hình cơ quan giúp việc chung khối Mặt trận - Đoàn thể cấp huyện theo Kế hoạch số 48 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp  tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Hội nghị dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Trọng Ánh Đông – UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh. 
 
Toàn cảnh hội nghị góp ý xây dựng đề án mô hình thành lập cơ quan giúp việc chung khối Mặt trận – đoàn thể chính trị cấp huyện
Toàn cảnh hội nghị góp ý xây dựng đề án mô hình thành lập cơ quan giúp việc chung
khối Mặt trận – đoàn thể chính trị cấp huyện

Việc xây dựng đề án trên cơ sở yêu cầu chung của việc đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, đổi mới hệ thống chính trị. Trên cơ sở thực tiễn tổ chức, hoạt động của UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội còn nhiều bất cập, có những nhiệm vụ trùng lắp, nhiều tổ chức cùng thực hiện một nhiệm vụ tuyên truyền hoặc tổ chức thực hiện các phong trào giống hoặc tương tự nhau, sử dụng biên chế chưa được tối ưu hóa, có khâu còn lãng phí dẫn đến chồng chéo trong lãnh đạo…
 
Nhiều ý kiến góp ý của các huyện, thành phố đã bày tỏ những khó khăn trong công tác sáp nhập, tinh giản biên chế để xây dựng đề án mô hình thành lập cơ quan giúp việc chung khối Mặt trận – đoàn thể như làm thế nào để tạo sự thống nhất xuyên suốt để hoạt động sau khi sáp nhập thành cơ quan giúp việc chung, khó khăn về con người, cơ sở vật chất và tài chính là những băn khoăn của các huyện, thành phố trong tỉnh. Nhiều đại biểu đề xuất, trước mắt, cần triển khai sớm 3 mô hình thí điểm tại 3 huyện Lâm Hà, Đạ Huoai, Đạ Tẻh... 
 
Tuy nhiên, chủ trì chỉ đạo quyết liệt cần sớm xây dựng đề án và triển khai để đạt mục tiêu đề ra, thực hiện nghiêm túc tinh thần Nghị quyết 18 của BCH Trung ương Đảng khóa XII. Khi xây dựng đề án phần đặc điểm tình hình địa phương nên ngắn gọn, mà cần thiết đi sâu vào thực trạng, giải pháp, lộ trình cần tinh giản để đến 2021 đạt tỷ lệ giảm tối thiểu được 10% biên chế theo quy định. 
 
Nguyệt Thu
,
.