Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị quyết Trung ương 7
Cập nhật lúc 14:16, Thứ Sáu, 29/06/2018 (GMT+7)
(LĐ online) - Ngày 29/6/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy BCHTW Đảng khóa XII. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương...
 
Lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị
Lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị

Tại đầu cầu Lâm Đồng tham dự có đồng chí Nguyễn Xuân Tiến – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Đoàn Văn Việt – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Trần Đức Quận – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh về tham dự.
 
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị các đồng chí tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc lần này cần tập trung nghiên cứu sâu bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị lần thứ bảy BCHTW Đảng khóa XII.  Những nghị quyết quan trọng này cần được cụ thể hóa thành nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm mà đại hội Đảng đề ra, đây là những vấn đề có tác động to lớn, sâu sắc đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân. Đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị chú ý lắng nghe, nghiên cứu tài liệu, liên hệ thực tiễn để hiểu sâu sắc nội dung nghị quyết và triển khai nghị quyết một cách hiệu quả tại địa phương, đơn vị.
 
Ngay sau hội nghị, các cấp ủy phải nhanh chóng áp dụng triển khai tại đơn vị, đề cao tính thuyết phục, hiệu quả, loại trừ tính đối phó. Các vấn đề về công tác cán bộ, chính sách tiền lương, BHXH… cần nghiên cứu thảo luận chuyên sâu, dành thời gian để cụ thể hóa thành chương trình hành động, chú trọng phát huy vai trò của các cơ quan báo chí trong tuyên truyền nghị quyết, tránh bị lợi dụng ảnh hưởng đến sự ổn định xã hội. 
 
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Minh Chính - UVBCT, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 7 về “tập trung xây dựng đội ngũ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Những nguyên nhân của hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ. Trong đó, nêu rõ quan điểm “cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, công tác cán bộ là “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả. Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững. Hướng đến mục tiêu cụ thể vào năm 2020 là thể chế hóa, cụ thể hóa nghị quyết thành các quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, kiên quyết xóa bỏ tệ chạy chức, chạy quyền, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương. Hoàn thiện việc xây dựng vị trí việc làm và rà soát, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ các cấp gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.  
 
Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc còn được quán triệt nội dung các Nghị quyết Trung ương 7 về “cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và về “cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.
 
Nguyệt Thu 
,
.