Hội thảo kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
Cập nhật lúc 18:21, Thứ Hai, 11/06/2018 (GMT+7)
(LĐ online) - Chiều 11/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội thảo với nội dung Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay.
 
Đồng chí Trần Văn Hiệp - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Huỳnh Thị Thanh Xuân - UVBTV, Bí thư Thành ủy Đà Lạt; cùng đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, HĐND, UBND, UBMTTQ và các sở, ban ngành trong tỉnh.
 
Các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội thảo
Các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội thảo

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo nêu rõ: Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kết tinh và thể hiện tập trung những nội dung cơ bản tư tưởng của Người về thi đua ái quốc. Lời kêu gọi thi đua ái quốc thực sự là văn kiện chứa đựng những chỉ dẫn hết sức quý báu, có giá trị sâu sắc về cả lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt là thể hiện rõ tính hệ thống và nhất quán trong tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, về xây dựng đời sống mới, xã hội mới, con người mới. 
 
Tại buổi hội thảo, 11 tham luận đến từ 11 đơn vị trong tỉnh đã tập trung phân tích, làm rõ nhiều nội dung sâu sắc góp phần tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam đã được đưa ra thảo luận. Từ đó đúc kết những kinh nghiệm, bài học quý cho công tác thi đua khen thưởng của tỉnh, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới. 
 
Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Trần Văn Hiệp nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước. Cụ thể, cần tập trung tuyên truyền các cá nhân điển hình trong công tác thi đua nhất là những cá nhân lao động trực tiếp. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong việc vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, huy động sức mạnh tổng hợp của cả xã hội trong các phong trào thi đua yêu nước. Gắn chặt công tác thi đua với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Nghị quyết Trung ương 5, 6, 7 khóa XII và các nghị quyết chuyên đề của tỉnh. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng nhất là việc bình xét từ cơ sở, phát hiện những tấm gương “người tốt việc tốt” để tạo sự lan tỏa cao trong toàn xã hội. 
 
Hội thảo là hoạt động thiết thực nhằm kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.
 
N. Ngà
,
.