Huyện ủy Đam Rông sơ kết giữa nhiệm kỳ
Không điều chỉnh giảm chỉ tiêu Nghị quyết
Cập nhật lúc 10:13, Thứ Sáu, 08/06/2018 (GMT+7)
(LĐ online) - Sáng 8/6, Huyện ủy Đam Rông đã tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ huyện khóa III, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham dự hội nghị.
 
Đồng chí Trần Minh Thức – Bí thư Huyện ủy Đam Rông yêu cầu các vấn đề trọng tâm cần thảo luận tại hội nghị
Đồng chí Trần Minh Thức – Bí thư Huyện ủy Đam Rông yêu cầu các vấn đề trọng tâm cần thảo luận tại hội nghị
Báo cáo tại hội nghị về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ III, đồng chí Trần Minh Thức – Bí thư Huyện ủy Đam Rông cho biết: Trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa III, nhiệm kỳ 2015 – 2020 với sự lãnh đạo của lãnh đạo địa phương và nỗ lực của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện nên kinh tế Đam Rông có nhiều bước phát triển: Nông nghiệp chuyển dịch cơ cấu đúng hướng. Tốc độ phát triển bình quân hàng năm đạt 12%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 120,28 tỷ đồng, bằng 56% KHNQ, tăng bình quân hàng năm 28,7%. Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2017 còn 27,47% giảm 9,64% so với năm 2015 theo tiêu chí mới (bình quân hàng năm giảm 4,82%).   Độ che phủ rừng đạt trên 63,9% (NQ trên 65%). Đến cuối năm 2017, huyện nghèo Đam Rông có 1 xã Đạ R’ Sal được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các xã còn lại đạt từ 11 – 14 tiêu chí. Trong nửa nhiệm kỳ qua, nhân dân toàn huyện đã đóng góp được trên 11 tỉ đồng xây dựng nông thôn mới… Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế được đảm bảo. An ninh trật tự được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền địa phương. 
 
Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế giai đoạn 2016 – 2018 còn chậm, một số chỉ tiêu đạt thấp. Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp có chuyển biến nhưng chưa mạnh. Hạ thầng giao thông còn thiếu và yếu. Tiến độ triển khai thực hiện một số dự án còn chậm. Thu ngân sách về thuế, phí không đạt. Quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng cơ bản chưa chặt chẽ nên vẫn xảy ra sai phạm, thất thoát. Việc phá rừng, khai thác cát, sỏi trái phép vẫn còn diễn biến phức tạp. Trách nhiệm một số cấp ủy, chính quyền và một bộ phận cán bộ lâm nghiệp chưa cao gây sai phạm đối với công tác quản lý bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản. Tình trạng dân di cư tự do còn phức tạp…
 
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị, địa phương đã thảo luận về những chỉ tiêu chưa đạt được và đưa ra phương án giải quyết dựa trên đặc thù của các địa phương. 
 
Mặc dù một số chỉ tiêu đến cuối nhiệm kỳ rất khó thực hiện với đặc điểm tình hình địa phương song huyện ủy Đam Rông xác định không điều chỉnh xin giảm chỉ tiêu Nghị quyết. Đến cuối nhiệm kỳ, chỉ tiêu nào không đạt sẽ xem xét trách nhiệm của các đơn vị liên quan. Đam Rông xác định tinh thần đoàn kết, đồng thuận, quyết tâm cao để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện trong nửa nhiệm kỳ còn lại.
 
N. Ngà
,
.