Ðức Trọng sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ
Cập nhật lúc 08:29, Thứ Sáu, 15/06/2018 (GMT+7)
Qua nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện lần thứ XII, Ðức Trọng đều đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, với 12/15 chỉ tiêu đạt trên 50% so với cả nhiệm kỳ. Nửa nhiệm kỳ còn lại, huyện Ðức Trọng đặt ra nhiều mục tiêu, giải pháp cụ thể, nhằm đạt và vượt các chỉ tiêu của Nghị quyết.
 
Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, huyện Đức Trọng đã đề ra chương trình hành động và nhiều kế hoạch, đề án với những giải pháp cụ thể, đồng thời phân công các cấp, ngành tổ chức thực hiện với thời hạn cho từng nhiệm vụ. Các chỉ tiêu tổng hợp tính đến 31/5/2018 đã đạt được, cụ thể: Giá trị sản xuất theo giá so sánh 2010 trên địa bàn huyện của ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 56%; công nghiệp khai khoáng đạt 56%; công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 54%...; GRDP bình quân đầu người đến năm 2018 là 75 triệu đồng.
 
Ngoài ra, còn có một số chỉ tiêu như: Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 1,3%/năm, riêng hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm 1%; tỷ lệ trường chuẩn quốc gia mức độ 1 đạt 63%, trong đó có 2 trường đạt chuẩn mức độ 2; 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế, bình quân có 14,75 giường bệnh/vạn dân, 3,44 bác sĩ/vạn dân. Quốc phòng, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; xây dựng 15/15 xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng - an ninh. Hệ thống chính trị của huyện ngày càng được củng cố, kiện toàn, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. 
 
Ðến nay, huyện Ðức Trọng đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí để trình cấp thẩm quyền công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, chuẩn bị các nội dung và điều kiện để nâng cấp đơn vị hành chính thành thị xã Ðức Trọng.  
 
Bên cạnh những kết quả trên, theo Huyện ủy Đức Trọng, vẫn còn một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt tỷ lệ 50% theo nghị quyết đề ra hoặc không đạt tiến độ như: Tỷ lệ che phủ rừng 31,2%; kim ngạch xuất khẩu đạt 44,3%; thu ngân sách bình quân hàng năm tăng 8,5%; công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực chưa chặt chẽ, nhất là lĩnh vực đất đai, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng. Công tác quy hoạch, xây dựng chưa được chú trọng, do vậy, không có điều kiện để quản lý, phát triển đô thị, khai thác quỹ đất… Còn 4/15 công trình trọng điểm theo Nghị quyết chưa triển khai thực hiện, có 7/15 công trình triển khai chậm tiến độ theo yêu cầu đặt ra…
 
Mới đây, tại buổi làm việc với huyện Đức Trọng, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, cũng đã đánh giá cao và ghi nhận những kết quả mà huyện Đức Trọng đã đạt được qua gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và Nghị quyết 04 của BTV Tỉnh ủy. Huyện Đức Trọng đã bám sát các quy định, chỉ đạo của UBND tỉnh, Tỉnh ủy, có nhiều cách làm sáng tạo trên tinh thần đưa nghị quyết vào cuộc sống. Kinh tế - xã hội của Đức Trọng phát triển tương đối nhanh, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện đều đạt và vượt…
 
Phát huy những kết quả trên, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã đề ra trong nửa nhiệm kỳ còn lại, huyện Đức Trọng đặt ra mục tiêu chung đó là tiếp tục phát triển kinh tế bền vững, gắn tăng trưởng kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội; khai thác và phát huy có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của huyện; tranh thủ các nguồn lực đầu tư của tỉnh và Trung ương để tiếp tục phát triển Đức Trọng trở thành trung tâm dịch vụ, thương mại của tỉnh; phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao gắn với thị trường và công nghệ chế biến.
 
 Cùng đó, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa thị trấn Liên Nghĩa và một số trung tâm xã, cụm để xây dựng Đức Trọng đạt chuẩn đô thị loại 3 và nâng cấp hành chính lên thị xã. Song song với đó, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến 2020 cao hơn mức bình quân chung của cả tỉnh; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh… 
 
Đồng thời, tập trung chỉ đạo thực hiện các tiêu chí chưa đạt trong nửa nhiệm kỳ qua và các lĩnh vực còn yếu như phát triển rừng, quản lý, bảo vệ rừng, quy hoạch và quản lý đô thị; thu hút đầu tư, khai thác các công trình trọng điểm… Trong đó, đặt ra một số chỉ tiêu cụ thể: Giữ vững tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 106%; tổng thu ngân sách nhà nước tăng bình quân hàng năm từ 11-13%, tốc độ thu thuế, phí hàng năm tăng từ 13-15% so với thực hiện của năm trước; kim ngạch xuất khẩu đạt thêm 238 triệu USD; giảm tỷ lệ tăng tự nhiên còn dưới 1,05%; tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt trên 85%; đến năm 2020 có 95% thôn, tổ dân phố và 90% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa…
 
N.MINH
,
.