Chuyển biến mới ở Ðảng bộ huyện Di Linh
Cập nhật lúc 08:29, Thứ Hai, 09/07/2018 (GMT+7)
Tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện lần thứ 14, Bí thư Huyện ủy Di Linh Nguyễn Canh khẳng định: “Ðể thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện lần thứ 14 đã đề ra, Ban Thường vụ Huyện ủy Di Linh đã tập trung lãnh đạo và kịp thời ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị và chương trình hành động… nhằm cụ thể hóa, sát với tình hình thực tiễn của địa phương. Chính nhờ vậy, nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nửa nhiệm kỳ đều thực hiện đạt và vượt; tạo chuyển biến mới trong toàn Ðảng bộ và kinh tế, xã hội của địa phương có nhiều khởi sắc”. 
 
Trao Huy hiệu Đảng tại Đảng bộ huyện Di Linh được tổ chức long trọng. Ảnh: X.Long
Trao Huy hiệu Đảng tại Đảng bộ huyện Di Linh được tổ chức long trọng. Ảnh: X.Long

Từ sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 14 (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Đảng bộ huyện Di Linh tiếp tục tập trung củng cố, xây dựng Đảng và xây dựng cả hệ thống chính trị; sắp xếp lại tổ chức bộ máy, trên cơ sở bố trí, luân chuyển, điều động và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ; cải tiến lề lối làm việc và phương thức chỉ đạo, điều hành gắn với việc thực hiện cải cách hành chính. Nhờ vậy, trong nội bộ Đảng và bộ máy công quyền tạo được bước chuyển biến tích cực. 
 
Để triển khai Nghị quyết đại hội Đảng các cấp khóa mới, Ban Thường vụ Huyện ủy Di Linh đã ban hành 9 nghị quyết, 20 chỉ thị, nhiều chương trình hành động và các văn bản chỉ đạo triển khai nhiệm vụ chính trị, kinh tế và xã hội của địa phương. Mặt khác, để vững mạnh trên cả 3 mặt (chính trị, tư tưởng và tổ chức), bên cạnh việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ huyện Di Linh đã thực hiện một cách nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa 12) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”. 
 
“Trong công tác tổ chức, xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo việc củng cố các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), nhất là các TCCSĐ có những vấn đề còn “nổi cộm”, yếu kém; chỉ đạo việc xây dựng chương trình làm việc toàn khóa và quy chế làm việc… nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu, vai trò hạt nhân lãnh đạo trong hệ thống chính trị của địa phương; đồng thời, thường xuyên quan tâm đến công tác phát triển đảng viên mới và công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng” - Bí thư Huyện ủy Di Linh Nguyễn Canh cho biết. 
 
Đối với công tác phát triển đảng viên mới, Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng đến những chi bộ thôn hiện có số lượng đảng viên ít (dưới 5 đảng viên), phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân và trong lực lượng thanh niên xét tuyển nghĩa vụ quân sự hàng năm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ Di Linh đã mở nhiều lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú và đã kết nạp được 531 đảng viên mới, vượt 9% so với kế hoạch nửa nhiệm kỳ; trong đó, có trên 20% đảng viên là người dân tộc thiểu số, gần 50% đảng viên nữ, gần 55% đảng viên trẻ ở lứa tuổi Đoàn.
 
Công tác tổ chức, xây dựng Đảng thường xuyên gắn với công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư khiếu tố và xử lý, thi hành kỷ luật trong Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Di Linh đã tiến hành 16 cuộc kiểm tra (8 cuộc kiểm tra tổ chức Đảng và 8 cuộc kiểm tra đảng viên) và đã tiến hành 20 cuộc giám sát (9 cuộc giám sát tổ chức Đảng và 11 cuộc giám sát đảng viên). Ủy ban kiểm tra các cấp cũng đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; trong đó, tập trung kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua đó, trong Đảng bộ huyện đã có 39 đảng viên và 2 tổ chức Đảng vi phạm khuyết điểm, bị thi hành kỷ luật. Nhờ vậy, ý thức tổ chức kỷ luật trong Đảng được giữ nghiêm; chất lượng đảng viên và TCCSĐ không ngừng được củng cố và nâng cao hơn. Qua kiểm điểm, đánh giá và phân loại hàng năm, trong Đảng bộ huyện chỉ có 0,03% đến 0,42% số đảng viên yếu kém, vi phạm khuyết điểm, không hoàn thành nhiệm vụ; từ 56,3% đến 68,5% TCCSĐ đạt trong sạch vững mạnh; năm 2015 có 1 TCCSĐ yếu kém; năm 2016 và 2017 không còn TCCSĐ nào yếu kém. 
 
Theo đánh giá của Huyện ủy Di Linh, nhờ tập trung công tác xây dựng Đảng và xây dựng cả hệ thống chính trị, Đảng bộ huyện Di Linh đã tạo bước chuyển biến tích cực trên nhiều mặt, giữ gìn mối đoàn kết nhất trí trong Đảng và tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội, là yếu tố quyết định cho việc lãnh đạo, điều hành và triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế và xã hội ở địa phương. 
 
Trong nửa nhiệm kỳ 2015 - 2020, cơ cấu kinh tế của huyện tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Riêng ngành sản xuất nông nghiệp có bước chuyển dịch rõ nét về chất và đạt mức tăng trưởng bình quân hàng năm là 4,5%. Hầu hết các chỉ tiêu về trồng trọt, chăn nuôi đều vượt so với kế hoạch đã đề ra. Nhiều loại cây trồng, con vật nuôi có giá trị kinh tế cao được đưa vào sản xuất. Mức thu nhập bình quân đạt 132 triệu đồng/1 ha đất sản xuất nông nghiệp (năm 2017). Kinh tế tập thể, kinh tế trang trại và các loại hình liên kết sản xuất, kinh doanh từng bước phát triển, mang lại hiệu quả cao. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ; việc quản lý đô thị, quản lý tài nguyên và môi trường, thu hút đầu tư; các hoạt động trên các lĩnh vực xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục và an ninh, quốc phòng… luôn ổn định và từng bước tăng trưởng. Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình giảm nghèo… đạt kết quả khả quan. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo trong huyện (theo chuẩn nghèo đa chiều) còn 6,14%. Toàn huyện đã có 9 xã đạt chuẩn “xã nông thôn mới”; 2 xã đạt 16 tiêu chí và 7 xã đạt 11 - 14 tiêu chí nông thôn mới. 
 
XUÂN LONG
,
.