Dấu ấn nửa nhiệm kỳ
Cập nhật lúc 08:24, Thứ Ba, 03/07/2018 (GMT+7)
Nhìn lại nửa nhiệm kỳ tăng tốc, cho thấy thành phố Ðà Lạt đã gặt hái nhiều thành tựu nổi bật. Cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thể hiện quyết tâm cao của Ðảng bộ và nhân dân thành phố; việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã đạt được một số kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, ghi nhiều dấu ấn.
 
Bí thư Thành ủy Đà Lạt Huỳnh Thị Thanh Xuân trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên, ghi nhận công lao đóng góp của các đảng viên trong sự phát triển chung của thành phố. Ảnh: N.Thu
Bí thư Thành ủy Đà Lạt Huỳnh Thị Thanh Xuân trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên,
ghi nhận công lao đóng góp của các đảng viên trong sự phát triển chung của thành phố. Ảnh: N.Thu

Chủ đề Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ TP Đà Lạt là “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy sức mạnh hệ thống chính trị; khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; xây dựng thành phố Đà Lạt phát triển toàn diện, bền vững, hướng đến văn minh, hiện đại”. Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Lạt lần thứ XI quyết nghị 24 nhóm chỉ tiêu chính và hệ thống 12 nhiệm vụ, giải pháp phát triển trên 5 lĩnh vực: kinh tế, xã hội, quản lý đô thị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đề ra các biện pháp quan trọng để tổ chức thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết và đề ra 5 khâu đột phá, 6 nhóm công trình, dự án trọng điểm. 
 
Nửa nhiệm kỳ vừa qua (2015 - 2018), TP nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là việc ban hành Nghị quyết 03-NQ/TU, ngày 13/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2030. Đặc biệt, thành phố được Trung ương quan tâm ban hành cơ chế đặc thù theo Quyết định 1528/QĐ-TTg ngày 3/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, Đà Lạt đã triển khai, tổ chức thực hiện bước đầu và đạt được một số kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. 
 
Để cụ thể hóa 2 nghị quyết nói trên, trong 3 năm qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành 5 nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo trên các lĩnh vực. Chủ động, kịp thời trong việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, các Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV, V, VI của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy trên từng lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cùng với quyết tâm đổi mới, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, trong đấu tranh phòng chống tham nhũng của các cấp ủy, chính quyền các cấp đã mang lại một khí thế mới, niềm tin mới trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. 
 
Kết quả qua nửa nhiệm kỳ thực hiện, kinh tế thành phố tiếp tục phát triển; tốc độ tăng trưởng bình quân đạt khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch cơ bản đúng định hướng; thu nhập bình quân của người dân tăng hàng năm; du lịch - dịch vụ có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng ngày được nâng cao, văn hóa trong du lịch có chuyển biến tốt, phong cách người Đà Lạt “hiền hòa - thanh lịch - mến khách” được phát huy; hoạt động thương mại cơ bản đáp ứng được nhu cầu. Ngành nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao có bước phát triển vượt bậc về quy mô và chất lượng sản phẩm, giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân trên một đơn vị diện tích tăng cao, mô hình sản xuất đa dạng, từng bước hiện đại; các làng hoa truyền thống được bảo tồn và phát triển. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và phát triển hạ tầng đô thị được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, đạt nhiều kết quả; công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng và trật tự đô thị có nhiều tiến bộ. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chăm lo bằng nhiều nguồn lực, đạt kết quả tốt; hộ nghèo, cận nghèo giảm; giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân... có những bước phát triển, cơ bản đáp ứng được nhu cầu; chất lượng các tiêu chí nông thôn mới ngày được nâng cao. Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc thực hiện cơ bản đúng pháp luật; quốc phòng được giữ vững, an ninh chính trị được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội ổn định.
 
Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức có nhiều chuyển biến tích cực, hầu hết cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực điều hành của chính quyền các cấp ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân ngày càng khẳng định được vai trò, vị trí của mình, có nhiều chuyển biến cả về nội dung, phương thức, chất lượng, hiệu quả hoạt động và lực lượng tham gia.
 
Cụ thể, thành tựu nổi bật được đánh giá đó là thành phố đã tập trung xây dựng, quảng bá sản phẩm du lịch - dịch vụ và thương hiệu du lịch Đà Lạt, mở rộng liên kết tour đến các điểm du lịch..., xây dựng môi trường du lịch Đà Lạt “văn minh, thân thiện, an toàn”, thành phố đã triển khai bộ quy tắc ứng xử du lịch văn minh, thân thiện. Du lịch Đà Lạt phát triển khá, có nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp, nhiều điểm du lịch sinh thái, du lịch canh nông... được đầu tư và hoạt động hiệu quả. Lượng khách đến tham quan du lịch Đà Lạt tăng hàng năm trên 14%, trong đó khách quốc tế chiếm từ 13 - 14%. Tổng kim ngạch xuất khẩu đến nay đạt 160,6 triệu USD, bằng 42,1% so KH. Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao phát triển mạnh, sản xuất theo hướng an toàn, bền vững, nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm và tập trung phát triển các loại cây trồng chủ lực như rau, hoa...; gắn phát triển nông nghiệp, các làng hoa với du lịch - dịch vụ, củng cố chuỗi liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm và kinh tế hợp tác, đẩy mạnh quảng bá sản phẩm và thương hiệu nông sản Đà Lạt. Thành phố đã quan tâm triển khai dự án hỗ trợ nông nghiệp theo cách tiếp cận đa ngành và cải thiện môi trường đầu tư trong nông nghiệp. Xây dựng kế hoạch phát triển, quảng bá thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” một cách tích cực.
 
TP đã chủ động, quyết liệt triển khai nhiều biện pháp thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao hàng năm. Tổng thu ngân sách địa bàn 2 năm đạt 5.336 tỷ đồng. Thu ngân sách thành phố quản lý 2 năm đạt 2.258,9 tỷ đồng, trong đó thuế, phí tăng bình quân 22%. Ước 6 tháng năm 2018 là 623,3 tỷ đồng, đạt 54,9% kế hoạch năm. Chi ngân sách đảm bảo kế hoạch và gắn với tiết kiệm chi hiệu quả.
 
Đa số các khâu đột phá được tập trung triển khai, xây dựng, ban hành kế hoạch, bố trí nguồn lực để tổ chức thực hiện, từng bước khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của thành phố, tạo tiền đề cho thành phố phát triển nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo.
 
Trao đổi về những bài học kinh nghiệm được rút ra trong nửa nhiệm kỳ qua, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Lạt Huỳnh Thị Thanh Xuân cho rằng: Đạt được những thành tựu căn bản trong nửa nhiệm kỳ, đó là do thành phố đã tập trung phát huy dân chủ, xây dựng và giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, tạo sự nhất trí cao trong hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở và sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Quyết tâm chính trị của các cấp ủy đã thể hiện từ việc kiên quyết xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy, Thành ủy; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng một cách toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của từng tổ chức cơ sở đảng; xác định thật rõ các lĩnh vực, nội dung đột phá, xây dựng nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch và tập trung chỉ đạo quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Gắn kết đồng bộ, chặt chẽ và xác định rõ kết quả của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) cũng là động lực thúc đẩy kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động sâu rộng trong xã hội. Trong lãnh đạo phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa và con người, tập trung giải quyết tốt những vấn đề an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Bảo đảm giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, vững chắc.
 
NGUYỆT THU
,
.