Di Linh: Nửa nhiệm kỳ, phát triển 531 đảng viên mới
Cập nhật lúc 08:34, Thứ Ba, 24/07/2018 (GMT+7)
Những năm qua, nhờ sâu sát cơ sở, gắn vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên với công tác phát triển Đảng, Đảng bộ huyện Di Linh luôn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch về phát triển đảng viên mới.
 
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay (2016 - 2018), Đảng bộ huyện Di Linh đã phát triển 531 đảng viên mới, đạt 59% kế hoạch; trong đó, đảng viên là đoàn viên thanh niên chiếm 54,4%, đảng viên nữ chiếm 48,9% và đảng viên người dân tộc thiểu số chiếm 20,7%. Mặt khác, lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời và đạt được nhiều kết quả tích cực. Hàng năm, Đảng bộ huyện Di Linh có từ 65 - 70% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 78% trở lên.
 
Để làm tốt công tác phát triển Đảng, Huyện ủy Di Linh đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; chỉ đạo các cấp ủy chi bộ, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tập trung nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân để kịp thời phát hiện những quần chúng, đoàn viên, hội viên ưu tú, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng, giáo dục, giới thiệu cho Đảng.
 
LHT
,
.