Giao ban trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 ngành Tổ chức xây dựng Đảng
Cập nhật lúc 17:14, Thứ Hai, 02/07/2018 (GMT+7)
(LĐ online) - Chiều 2/7, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 ngành Tổ chức Xây dựng Đảng.
 
Hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng
Hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 Ngành Tổ chức xây dựng Đảng
tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

Dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, lãnh đạo Ban Tổ chức các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng có các đồng chí: Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Nhạn - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
 
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn ngành Tổ chức Xây dựng Đảng đã tích cực, chủ động, đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, khắc phục khó khăn, thực hiện và hoàn thành khối lượng công việc lớn đề ra. Công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, đảng viên đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc kiên quyết điều tra, xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng nhận được sự đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ trong dư luận, từng bước cũng cố niềm tin của nhân dân. Hội nghị Trung ương 7 khóa XII và Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành các nội dung đề ra. 
 
Công tác đánh giá chất lượng, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017 với kết quả đi vào thực chất hơn: năm 2017, toàn Đảng có 4.401.230/4.921.129 đảng viên, 57.448/57.796 tổ chức cơ sở đảng được đánh giá chất lượng; tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 11,7%; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh chiếm 55,2%.
 
Việc đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm đã có 54/63 Ban Tổ chức cấp ủy trực thuộc Trung ương tham mưu cấp ủy ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Kế hoạch số 07-KH/TW của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. ..
 
Các Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy đã chủ động bám sát 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện năm 2018 tại Kết luận số 04-KL/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Ngay sau khi có Công văn số 5030-CV/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp, các Vụ (ban) Tổ chức của các Ban, Bộ, Ngành Trung ương đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, tham mưu cấp ủy, lãnh đạo ban hành các văn bản chỉ đạo. 
 
Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, toàn ngành Xây dựng Đảng đã triển khai rà soát thông tin, dữ liệu liên quan để xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu phục vụ việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thống nhất trong toàn hệ thống chính trị. Công tác quy hoạch cán bộ Ban Tổ chức Trung ương đã phê duyệt quy hoạch đối với 92/134 địa phương, tổ chức được 25 đoàn cán bộ đi nghiên cứu, học tập ở nước ngoài theo Đề án 165 và 12 đoàn cán bộ đi nghiên cứu, học tập theo thỏa thuận hợp tác đào tạo với các nước. Tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Quy định của Bộ Chính trị “về một số việc cần làm nhằm ngăn chặn, khắc phục tình trạng cán bộ, đảng viên lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi”. Hoàn thiện Hướng dẫn thực hiện Quy định 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”…
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị trong tháng 6 tháng cuối năm 2018, toàn ngành Tổ chức Xây dựng Đảng nỗ lực tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; nhất là là các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Từ nay đến hết năm 2018, Ban Tổ chức Trung ương phải hoàn thành 22 đề án, nhiệm vụ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 04-KL/BTCTW tại Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng năm 2018 với 6 bài học kinh nghiệm, 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tập trung hoàn thành các đề án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao trong năm 2018.
 
Đức Tú
,
.