Hội đồng nhân dân huyện Di Linh khóa XI họp kỳ thứ 8
Cập nhật lúc 14:11, Thứ Năm, 05/07/2018 (GMT+7)
(LĐ online) - Trong hai ngày 05 và 06/7, Hội đồng nhân dân huyện Di Linh khóa XI tổ chức Kỳ họp thứ 8. Đồng chí Phạm Thị Hồng Hải – TUV, Phó Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Lâm Đồng đã về dự.
 
Chủ tọa kỳ họp
Chủ tọa kỳ họp

Theo báo cáo của UBND huyện, trong 6 tháng đầu năm 2018, kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Di Linh phát triển ổn định, toàn huyện đã gieo sạ trên 1.000 ha lúa Đông Xuân, đạt 100% kế hoạch với sản lượng đạt 4.800 tấn. Về chăn nuôi, đến nay toàn huyện có trên 40 mô hình chăn nuôi bò thịt cao sản với tổng đàn 6.784 con, đàn bò sữa 324 con và dự kiến đến cuối năm 2018 tổng đàn bò sữa toàn huyện đạt từ 700 – 1.000 con. 6 tháng đầu năm, huyện Di Linh đã thành lập thêm 3 Hợp tác xã (HTX) nâng tổng số HTX trong toàn huyện lên 14 HTX. Công tác quản lý bảo vệ rừng có nhiều chuyển biến tích cực, việc giao khoán quản lý bảo vệ rừng được duy trì với diện tích gần 72 ngàn ha. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Đến nay, huyện Di Linh đã có 9/18 xã (đạt 50%) đạt chuẩn nông thôn mới. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ phát triển khá; giá trị sản xuất ước đạt trên 389 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 52,6% so với kế hoạch; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 4 triệu USD; xây dựng cơ bản đạt trên 110 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện được 80 tỷ đồng, đạt 63% tổng dự toán, tăng 18,22% so với cùng kỳ. 
 
Công tác văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, giải quyết việc làm được quan tâm, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững  ổn định… 
 
Bên cạnh kết quả đạt được thì huyện Di Linh vẫn còn một số hạn chế, đó là: việc triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội của các đơn vị, địa phương chưa đồng đều; một số mô hình sản xuất hiệu quả chậm được nhân rộng; việc liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chưa thật sự bền vững, tỷ lệ diện tích sản xuất nông nghiệp công nghệ cao còn thấp, hoạt động các HTX còn mang tính hình thức, chưa thật sự hiệu quả; tình hình tai nạn giao thông và tai tệ nạn xã hội còn có những diễn biến phức tạp, nhất là hoạt động “tín dụng đen”…. làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.
 
Kỳ họp lần này, HĐND huyện đã được nghe, xem xét các báo cáo, tờ trình về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018; Tờ trình đề nghị phê duyệt tổng quyết ngân sách nhà nước huyện năm 2017; Tờ trình về phân bổ số tiền vượt thu ngân sách địa phương năm 2017 để chi ngân sách địa phương năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Tờ trình về dự kiến chương trình giám sát năm 2019 của HĐND huyện; Tờ trình đề nghị thông qua Đề án công nhận đô thị Hòa Ninh đạt tiêu chí đô thị loại 5; Đồ án điều chỉnh qui hoạch chung xây dựng thị trấn Di Linh…. 
 
LAM PHƯƠNG
,
.