Lạc Dương: Nửa nhiệm kỳ khởi sắc
Cập nhật lúc 08:22, Thứ Tư, 04/07/2018 (GMT+7)
Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện Lạc Dương lần thứ X, 31 chỉ tiêu cụ thể đặt ra trong Nghị quyết, đã có 13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Còn lại các chỉ tiêu khác đảm bảo tiến độ giữa nhiệm kỳ. Kinh tế phát triển khá toàn diện, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm  bảo, xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo trong vùng đồng bào DTTS đạt nhiều kết quả quan trọng.
 
Bà con người DTTS làm công nhân cho các doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn. Ảnh: N.Ngà
Bà con người DTTS làm công nhân cho các doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn. Ảnh: N.Ngà

13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra
 
Đó là khẳng định của nguyên Bí thư Huyện ủy Lạc Dương Nguyễn Duy Hải tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 khi nhắc về các chỉ tiêu đạt và vượt. Cụ thể, nông nghiệp tăng bình quân 17,9%/năm (chỉ tiêu 15,9%); thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân 23%/năm (chỉ tiêu 17 - 18%); tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3,3%/năm (chỉ tiêu 1,5 - 2%), trong đó, hộ nghèo DTTS giảm 4,3%/năm (chỉ tiêu 3%); tỷ lệ độ che phủ rừng 85% (chỉ tiêu 84%)... 
 
Cùng đó, chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tổng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước đầu tư cho chương trình khoảng 41,3 tỷ đồng, phục vụ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu và hỗ trợ phát triển sản xuất; ngoài ra, có sự tham gia của các doanh nghiệp và sự góp công, hiến đất của nhân dân. Đến nay, có 2/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Đạ Nhim, Đạ Sar), tỷ lệ 40%. Huyện Lạc Dương đã tập trung thực hiện các chính sách, chương trình đầu tư hướng đến các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số để tạo chuyển biến rõ nét nhất là cải thiện thu nhập của người dân; lồng ghép hiệu quả từ các nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo. Do đó, đến cuối 2017, tỷ lệ hộ nghèo còn 7,9%, hộ nghèo dân tộc thiểu số còn 10,83%, thấp hơn tỷ lệ chung của tỉnh...
 
Việc xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm đúng ngay từ đầu nhiệm kỳ đã giúp Lạc Dương có lộ trình rõ ràng trong việc đầu tư cho sự phát triển nên đã đạt được những kết quả trên. Đặc biệt, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo huyện cũng như các địa phương thể hiện tính quyết liệt cao phù hợp với từng thời kỳ, thời điểm. Đơn cử như trong các vấn đề: di dân tự do, quản lý bảo vệ rừng, khai thác khoáng sản, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Cán bộ từ huyện tới xã và bản thân người dân đã có nhiều đổi mới trong tư duy, góp phần đưa nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt kế hoạch. 
 
Cụ thể, tại xã Đa Sar, ông Bùi Quốc Huân - Bí thư Đảng ủy xã Đa Sar nói: Theo lộ trình đề ra trong Nghị quyết từ đầu nhiệm kỳ, Đa Sar sẽ về đích nông thôn mới năm 2017. Là một xã không phải xã điểm, không phải xã ưu tiên, do đó nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới có nhiều hạn chế. Bởi thế Đa Sar xác định tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, phát huy nội lực dựa vào sức dân là chính. Trong xây dựng nông thôn mới, xã luôn xác định hướng về người dân. Mọi việc được triển khai dân chủ, công khai. Đề ra kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn của xã, xác định rõ ràng lộ trình thực hiện từng tiêu chí, không nóng vội chủ quan, không đốt cháy giai đoạn. Qua đó, tạo sự đồng thuận lớn trong nhân dân để Đa Sar về đích đúng thời điểm xác định trong Nghị quyết. 
 
Tăng từ 5 - 10% cho các chỉ tiêu đã đạt
 
Nhìn lại những gì đã đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ, Huyện ủy Lạc Dương thống nhất điều chỉnh tăng từ 5 - 10% cho các chỉ tiêu đã đạt, đồng thời toàn hệ thống chính trị quyết tâm nỗ lực để đến cuối nhiệm kỳ hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt.  
 
Tuy nhiên, để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ đòi hỏi Lạc Dương phải vượt qua không ít thách thức. Theo ông Sử Thanh Hoài - Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương: Hiện nay, trên địa bàn huyện, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, liên kết sản xuất và tìm đầu ra cho nông sản thực hiện còn chậm; công nghiệp chế biến, kinh tế tập thể và ngành chăn nuôi kém phát triển; một số diện tích đất nông nghiệp người dân sử dụng không hiệu quả. Việc phá rừng, lấn chiếm đất đai, khai thác khoáng sản bất hợp pháp vẫn còn diễn biến khá phức tạp. Kết quả thực hiện một số công trình trọng điểm chưa đạt được mục tiêu đề ra. Giảm nghèo chưa bền vững; chất lượng giáo dục, y tế, dân số chưa cao. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn những yếu tố gây mất ổn định. Đời sống của một bộ phận người dân còn gặp nhiều khó khăn… Thực tế đó đòi hỏi Lạc Dương cần có nhiều quyết sách đúng đắn trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ.
 
Là UVBTV Tỉnh ủy phụ trách địa bàn Lạc Dương, đồng chí K’Mák cho rằng, để đến cuối nhiệm kỳ thực hiện thắng lợi được các chỉ tiêu, Huyện ủy Lạc Dương cần tập trung các nguồn lực, phát huy lợi thế để phát triển du lịch, nông nghiệp công nghệ cao. Tăng cường kỷ luật kỷ cương, tình đoàn kết, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, kiên quyết xử lý cán bộ vi phạm từ cấp huyện đến cơ sở. Củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả. Thắt chặt và nâng cao công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý nghiêm công tác san ủi mặt bằng, xử lý nghiêm lãnh đạo các địa phương nơi để xảy ra các vấn đề trên. Tiếp tục thực hiện công tác giảm nghèo, nhất là trong vùng đồng bào DTTS, thực hiện đầy đủ công tác với người có công. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, tạo sự đồng thuận trong lòng người dân, không để kẻ xấu có cơ hội lợi dụng lôi kéo…
 
NGỌC NGÀ
,
.