Từ năm 2015 đến nay huyện Ðơn Dương phát triển 364 đảng viên
Cập nhật lúc 08:33, Thứ Sáu, 13/07/2018 (GMT+7)
Tính đến nay, tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện Đơn Dương có 2.359 đồng chí, trong đó có 972 đảng viên nữ, 262 đảng viên là người DTTS và 472 đảng viên có đạo. Xác định công tác phát triển đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, do vậy ngoài việc tập trung lãnh đạo, tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đảng cấp trên, từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ huyện Đơn Dương đã phát triển được 364 đảng viên. Hầu hết số đảng viên mới kết nạp trong những năm qua đa số là đảng viên trẻ có trình độ học vấn THPT, trình độ chuyên môn vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các tổ chức cơ sở đảng ở khối xã, thị trấn là những đơn vị đã thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới.
 
NGỌC THANH
,
.