Ðảng ủy xã Tà Hine: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên
Cập nhật lúc 08:38, Thứ Sáu, 17/08/2018 (GMT+7)
Những năm qua, Ðảng ủy xã Tà Hine (Ðức Trọng) luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Ðảng và xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng và chỉnh đốn Ðảng.
 
Đảng bộ xã Tà Hine hiện có hơn 96 đảng viên, sinh hoạt ở 9 chi bộ. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy xã đã xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm, phân công từng đồng chí cấp ủy phụ trách các chi bộ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên các tổ chức đảng và đảng viên. Hàng tháng, thông qua sinh hoạt chi bộ và các hoạt động khác, cấp ủy các cấp trên địa bàn xã tích cực tuyên truyền, quán triệt sâu sắc Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đến từng cán bộ, đảng viên.
 
Đồng Chí Mo Lom Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy xã Tà Hine cho biết: Kiểm tra, giám sát là phương thức lãnh đạo quan trọng của các cấp ủy đảng. Đối với Đảng ủy xã, công tác này ngày càng được chú trọng, là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy và UBKT Đảng ủy. Qua công tác kiểm tra, giám sát, đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tư tưởng chính trị của một bộ phận đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
 
Năm 2017, UBKT Đảng ủy xã Tà Hine đã tổ chức 3 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 3 chi bộ trực thuộc. Qua kiểm tra, giám sát đã giúp cho các chi bộ, đảng viên phát huy ưu điểm và đề ra phương hướng khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ. Trong 6 tháng đầu năm 2018, UBKT Đảng ủy xã Tà Hine đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với tất cả 9 chi bộ về việc tuân thủ các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; việc tuân thủ pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ được giao trực tiếp. Kết quả các chi bộ đều duy trì tốt lịch sinh hoạt định kỳ, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, các chuẩn mực về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên, đông đảo nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài ra, nhiệm vụ giám sát được các đảng ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy giám sát từng địa bàn được phân công, phụ trách nắm bắt tình hình, kịp thời báo cáo cho Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã, nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
 
Công tác giám sát trong thời gian qua được Ðảng bộ xã Tà Hine thực hiện sát sao; sự phân công cấp ủy viên dựa trên yếu tố giám sát gắn với nhiệm vụ. 
 
Nghĩa là cấp ủy viên nào có nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến vấn đề người dân đang quan tâm thì được phân công trách nhiệm đến nơi đó. Là cán bộ Tư pháp - Hộ tịch, đảng viên Kcrya Phris được phân công giám sát tại các thôn có liên quan nhiều đến công tác của mình. Đảng viên Kcrya Phris chia sẻ: “Việc giám sát gắn với nhiệm vụ chuyên môn của mình để giải quyết những điểm nóng, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để báo cáo lên cấp ủy, chính quyền địa phương, đã giải quyết được nhiều vấn đề nổi cộm. Ví dụ như liên quan đến chuyên môn của tôi thì qua giám sát đã kịp thời phát hiện những sai sót liên quan đến việc kê khai tên họ của người dân đồng bào DTTS, giúp những người dân không biết chữ khai các thông tin một cách chính xác…”.
 
Nhờ không ngừng chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, Đảng bộ xã Tà Hine nhiều năm qua luôn lãnh đạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tai nạn giao thông được kiềm chế; công tác dân tộc, tôn giáo, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tăng cường; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.
 
ÐỨC TÚ
,
.