Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh
Cập nhật lúc 15:21, Thứ Ba, 07/08/2018 (GMT+7)
(LĐ online) - Sáng 7/8, đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì buổi giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2018.
 
Tham dự hội nghị còn có các đồng chí là UVBTV, lãnh đạo UBND tỉnh, phó các Ban xây dựng Đảng của tỉnh.
 
Đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi giao ban
Đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
phát biểu chỉ đạo tại buổi giao ban

6 tháng đầu năm 2018, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đã chủ động triển khai các nhiệm vụ theo chức năng góp phần cùng với các cấp ngành thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Nội dung và phương thức hoạt động có sự đổi mới, xác định các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tập hợp nhân dân, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội.
 
Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tiếp tục được triển khai đồng bộ. 
 
Hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có chuyển biến tích cực, nội dung sát tình hình thực tế và nguyện vọng của nhân dân. Công tác tiếp dân, tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân được chú trọng và có hiệu quả. 
 
Bộ máy Khối MTTQ và các đoàn thể ngày càng tinh gọn theo hướng giảm đầu mối trung gian….
 
Tuy nhiên công tác nắm tình hình tư tưởng trong nhân dân, nhất là vấn đề nổi cộm trong vùng đồng bào DTTS, các tôn giáo chưa thực sự chủ động kịp thời. Một số phong trào thi đua còn nặng tình hình thức. Nhiều mô hình chậm nhân rộng, thiếu lan tỏa. Nhiều nơi nhất là cấp cơ sở còn lúng túng trong thực hiện giám sát, phản biện xã hội…
 
Tại buổi giao ban, đại diện MTTQ và các đoàn thể đã kiến nghị với Thường trực Tỉnh ủy các vấn đề khó khăn vướng mắc của từng đơn vị. Đồng chí Trần Đức Quận đã trả lời và trực tiếp chỉ đạo một số vấn đề. Những nội dung còn lại Thường trực Tỉnh ủy tiếp thu và có phương án chỉ đạo giải quyết.
 
Kết luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã nêu rõ những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm. Trong đó nhấn mạnh: Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao việc tập trung thực hiện các nghị quyết của trung ương và của tỉnh trước hết từ  đội ngũ cán bộ đảng viên đến các tầng lớp nhân dân; Cán bộ Khối MTTQ và các đoàn thể cần tăng cường về cơ sở để nắm chắc tình hình trong nhân dân; Phối hợp cới các ngành tham gia giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc trong đoàn viện, hội viên không để xảy ra điểm nóng; Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện bộ máy từ tỉnh đến cơ sở; Chú ý làm tốt công tác phát triển đảng và xây dựng lực lượng cốt cán trong đoàn viên, hội viên; Phát huy dân chủ cơ sở; Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước.
 
N. Ngà
,
.