Đam Rông: 356/1.606 đảng viên là đoàn viên
Cập nhật lúc 08:41, Thứ Sáu, 07/09/2018 (GMT+7)
Từ đầu năm 2018 đến nay, Huyện Đoàn Đam Rông luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác kết nạp đoàn viên mới, đổi mới công tác triển khai “Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới”; đồng thời chỉ đạo các tổ chức đoàn cơ sở tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” và chọn Chi đoàn cơ quan chính quyền là đơn vị điểm để triển khai thực hiện và nhân rộng đến các tổ chức đoàn cơ sở tại địa phương.
 
Theo đó, trong 8 tháng đầu năm nay, Huyện Đoàn Đam Rông đã cử nhiều đoàn viên đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Theo thống kê, trong tổng số 76 đảng viên đã được kết nạp trong toàn huyện thì có 68 đảng viên là đoàn viên ưu tú, đảng viên trẻ (chiếm gần 90%). Như vậy, đến nay, Huyện Đoàn Đam Rông đã có 356 đoàn viên là đảng viên/1.606 đảng viên trong toàn huyện.
 
Anh Ha Biên - Bí thư Huyện Đoàn Đam Rông cho biết: “Nếu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, hàng năm phải kết nạp trên 65% đảng viên trẻ trong đoàn viên thì Huyện Đoàn Đam Rông đều thực hiện đạt vừa chỉ tiêu trên giao”.
 
NDONG BRỪM
,
.