Đam Rông: Kết nạp 71 đảng viên mới
Cập nhật lúc 08:40, Thứ Ba, 11/09/2018 (GMT+7)
Ông Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng Huyện ủy Đam Rông cho biết: Từ đầu năm đến nay, toàn Đảng bộ huyện Đam Rông đã kết nạp 71 quần chúng ưu tú vào hàng ngũ của Đảng, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 1.596 đồng chí. 
 
Cùng với việc quan tâm công tác phát triển đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Đảng của các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng, đảng viên được Ban Thường vụ Huyện ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành thường xuyên, hiệu quả. Qua kiểm tra, đã xử lý những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của các TCCS đảng, đảng viên, yêu cầu khắc phục, sửa chữa. Nhờ vậy, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên ngày càng được nâng cao.
 
HOÀNG ÐẠI HUYNH
,
.