Lâm Hà: Kỷ luật 19 đảng viên
Cập nhật lúc 08:51, Thứ Tư, 26/09/2018 (GMT+7)
Theo tin từ Huyện ủy Lâm Hà, 9 tháng đầu năm, toàn Đảng bộ huyện đã thi hành kỷ luật đối với 19 đảng viên với các hình thức: khiển trách 12, cảnh cáo 5, cách chức 1, khai trừ 1.
 
Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được coi trọng và tăng cường, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra 5 TCCS đảng và 4 đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đất công, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW (khóa XII), thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 (khóa XII); giám sát 1 TCCS đảng và 4 đảng viên về việc lãnh đạo, chỉ đạo việc kê khai tài sản; chỉ đạo giải quyết kịp thời 17 đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đảng viên. UBKT Huyện ủy tiến hành 2 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức đảng và 4 đảng viên; kiểm tra 4 TCCS đảng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, việc sử dụng ngân sách Đảng, thu nộp đảng phí; 1 cuộc giám sát 1 tổ chức đảng và 2 đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, việc khắc phục những tồn tại sau thanh tra, kiểm tra. Bên cạnh đó, đảng ủy cơ sở kiểm tra 23 chi bộ trực thuộc và 54 đảng viên, giám sát 2 chi bộ và 25 đảng viên. 
 
N. NGÀ
,
.