Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết TW 4
Cập nhật lúc 09:04, Thứ Ba, 25/09/2018 (GMT+7)
Ðể các nội dung Nghị quyết TW 4 (khóa XII) thực sự đi vào cuộc sống, Ðảng bộ xã Ðạ Nhim, Lạc Dương đã đề ra nhiều giải pháp thực hiện. Trong đó chú trọng nêu cao tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, tổ chức.
 
Để tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngay từ đầu Đảng ủy xã Đạ Nhim luôn chú trọng công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên. Ảnh:  Bùi Ðức Tú
Để tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngay từ đầu Đảng ủy xã Đạ Nhim luôn chú trọng công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên. Ảnh: Bùi Ðức Tú

Việc nêu gương được triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ với tinh thần “trên trước, dưới sau’, “trong trước, ngoài sau”, cấp ủy nêu gương cho đảng viên, đảng viên nêu gương cho quần chúng nhân dân, cán bộ cấp trên nêu gương cho cán bộ cấp dưới, người đứng đầu cơ quan tổ chức và các tổ chức đoàn thể nêu gương cho công chức, viên chức, người lao động và hội viên.
 
Đảng bộ xã Đạ Nhim hiện có 102 đảng viên, sinh hoạt ở 10 chi bộ. Đồng chí Tạ Đức Tuấn - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Thời gian qua, để các nội dung Nghị quyết TW 4 (khóa XII) thực sự đi vào cuộc sống, Đảng bộ xã đã đề ra nhiều giải pháp thực hiện, trong đó đặc biệt chú trọng nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, tổ chức Đảng. Việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong quá trình thực hiện đã có nhiều nội dung, giải pháp và cách làm phù hợp, trong đó chú trọng đến nêu gương của người đứng đầu, gương những tập thể và cá nhân có nhiều thành tích tiêu biểu trong xây dựng kinh tế và xây dựng nông thôn mới, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. 
 
Để nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí, hành động, thực hiện hiệu quả Nghị quyết TW 4 (khóa XII), Đảng ủy đã quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện, triển khai đến các chi bộ và đảng viên trong toàn đảng bộ. Với tinh thần nêu gương, các cán bộ, đảng viên đã nghiêm túc kiểm điểm, nhận diện rõ 27 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để rèn luyện và khắc phục, phấn đấu. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên, người đứng đầu gương mẫu kiểm điểm chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, thiếu sót của bản thân để tìm giải pháp khắc phục, sửa chữa. Cấp ủy các cấp nghiêm túc nhìn nhận và thực hiện kiểm điểm để khắc phục kịp thời những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. 
 
Thực tế Đạ Nhim là một xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, với 5 thôn, hiện nay có 902 hộ, 4.387 nhân khẩu, đa phần đời sống bà con sinh sống dựa trên hoạt động sản xuất nông nghiệp và quản lý, bảo vệ rừng. Chính vì vậy, với 5 chi bộ thôn này, Đảng ủy đã trực tiếp cử các đồng chí cấp ủy viên về từng chi bộ để kiêm nhiệm vai trò bí thư, phó bí thư chi bộ nhằm phổ biến kịp thời, chính xác những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ghi nhận những vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của nhân dân để tham mưu đến Đảng ủy, chính quyền địa phương tháo gỡ, giải quyết. 
 
Khi trực tiếp về tại các chi bộ thôn, các đồng chí đảng ủy viên đã chủ động đưa Nghị quyết TW 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị vào cuộc sống của nhân dân, kịp thời chấn chỉnh đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên đang trực tiếp sinh hoat tại các chi bộ thôn. Qua việc kịp thời chấn chỉnh và nghiêm túc xử lý tháo gỡ những khúc mắc giữa đảng viên với người dân trong thôn đã giúp cá nhân đảng viên vi phạm quyết tâm khắc phục khuyết điểm, tạo lòng tin tuyệt đối trong nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
 
Mặt khác, để việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị, cán bộ, đảng viên ở xã Đạ Nhim đã hoàn thành tốt và có hiệu quả những công việc, những cam kết mà mình đã đăng ký. Trong đó, thể hiện rõ ràng nhất là việc đi đầu gương mẫu trong việc vận động nhân dân hiến đất, góp công, góp của để hoàn thành công cuộc xây dựng nông thôn mới. Hay trong việc vận động học sinh đến lớp, Đảng ủy đã chỉ đạo, phân công từng đảng viên phụ trách vận động từng cá nhân học sinh. Nhận được sự phân công, đảng viên phải bám sát địa bàn thôn, nắm hoàn cảnh, điều kiện và phải phân tích được lý do tại sao học sinh đó không đến lớp học, qua đó tháo gỡ từng bước để tạo điều kiện cho học sinh đó đến lớp. 
 
Ngoài ra, để tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng thì công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên luôn được Đảng ủy thực hiện một cách bài bản, nghiêm túc, tuyệt đối không chạy theo số lượng mà chú trọng vào chất lượng. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện một cách thường xuyên đối với các chi bộ và cá nhân đảng viên. 
 
Nhờ xác định đúng trọng tâm, trọng điểm và triển khai có hiệu quả Nghị quyết TW 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên được cảnh báo và uốn nắn. Đa số cán bộ, đảng viên có tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt huyết và ý thức phục vụ nhân dân, đã giúp xã Đạ Nhim thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương.
 
Ð. TÚ
,
.