Tăng cường kiểm tra, giám sát, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Ðảng
Cập nhật lúc 08:44, Thứ Sáu, 28/09/2018 (GMT+7)
Ngay sau khi Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa X) ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TW ngày 30/7/2007 về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng” (Nghị quyết 14), Tỉnh ủy Lâm Ðồng đã ban hành Chương trình hành động số 43-CTr/TU để thực hiện tại địa phương. Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 14, tại Lâm Ðồng, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra và các tổ chức đảng trong toàn Ðảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đạt nhiều kết quả quan trọng.
 
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và địa phương chụp hình lưu niệm sau buổi làm việc với UBKT Tỉnh ủy Lâm Đồng tháng 12/2017
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và địa phương chụp hình lưu niệm sau buổi làm việc
với UBKT Tỉnh ủy Lâm Đồng tháng 12/2017

Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng có 18 tổ chức đảng trực thuộc với 43.852 đảng viên, gồm 12 đảng bộ huyện, thành phố và 6 đảng bộ khối, ngành với 702 tổ chức cơ sở đảng (287 đảng bộ, 415 chi bộ), có 3.380 chi bộ và 6 đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng bộ cơ sở. Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 14, các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở đã xây dựng chương trình hành động; đồng thời, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. 
 
Nét nổi bật trong đổi mới công tác kiểm tra, giám sát ở Ðảng bộ tỉnh Lâm Ðồng đó là đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp theo hướng sâu sát cơ sở, chỉ đạo tập trung, kiên quyết, dứt điểm, hiệu quả. 
 
Cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy các cấp đã đổi mới trong công tác xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát theo hướng kiểm tra ngày càng đi vào trọng tâm, trọng điểm trên các lĩnh vực. Đi đôi với đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, các cấp ủy đảng đã tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên. Theo đó, đối với việc kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng, thời gian qua, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 5.690 lượt tổ chức đảng. Trong đó, hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra toàn diện từ 1 cấp ủy và từ 2 đảng viên trở lên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Nội dung kiểm tra chủ yếu tập trung vào 5 nhiệm vụ mà nghị quyết đã xác định, trong đó chú trọng kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của đảng và của cấp ủy cấp trên; về công tác cán bộ, quản lý và sử dụng tài chính, thu chi ngân sách, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; bảo vệ rừng… Qua kiểm tra, cấp ủy các cấp đã chỉ ra những mặt làm được, những tồn tại, hạn chế và chỉ đạo các biện pháp khắc phục, sửa chữa, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho đối tượng được kiểm tra, giám sát; xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm đối với những tổ chức đảng có khuyết điểm, vi phạm. Cấp ủy các cấp cũng đã tiến hành kiểm tra đối với 21.742 lượt đảng viên, trong đó đảng viên là cấp ủy viên các cấp 4.502 đồng chí. Qua đó, đã kết luận 511 đảng viên có vi phạm, 28 đảng viên phải thi hành kỷ luật. 
 
Nhìn chung việc xem xét, xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên cơ bản đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, trình tự, thủ tục và thẩm quyền, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, bảo đảm tính giáo dục, răn đe phòng ngừa chung, lấy xây là chính. Nhờ đó, tỷ lệ tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, bị xử lý kỷ luật cơ bản giảm. Cụ thể, thời gian qua, cấp ủy các cấp đã xử lý kỷ luật đối với 26 tổ chức đảng (khiển trách 15, cảnh cáo 11 tổ chức) và 1.128 đảng viên (khiển trách 687 đảng viên, cảnh cáo 312 đảng viên, cách chức 54 đảng viên, khai trừ 75 trường hợp).
 
Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy và tổ chức thực hiện tương đối toàn diện, có kết quả các nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định; từng bước đổi mới phương pháp, lề lối làm việc theo hướng coi trọng công tác thẩm tra, xác minh; phối hợp với các cơ quan chức năng để trao đổi thông tin phục vụ công tác kiểm tra, giám sát; luôn phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng, tinh thần tự giác của đảng viên được kiểm tra, giám sát, nhằm đưa ra kết luận chính xác, đảm bảo tính khách quan, hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, khẳng định được vị trí, vai trò công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.
 
Đồng chí Dương Công Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho biết: Nhìn chung đến nay, các nhiệm vụ đề ra trong Chương trình hành động số 43-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa X của Đảng bộ tỉnh cơ bản được thực hiện tốt, góp phần quan trọng vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, giữ gìn được sự đoàn kết thống nhất cao trong Đảng, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ trong những năm tiếp theo. Thời gian tới, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sẽ tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, nhằm đổi mới mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, vào cuộc chủ động, tích cực và quyết liệt, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng của các địa phương, đơn vị trong tỉnh.
 
DUY NGUYỄN
,
.