Bảo Lộc tập trung phát triển đảng trong vùng có đạo
Cập nhật lúc 09:08, Thứ Hai, 08/10/2018 (GMT+7)
Bảo Lộc là địa phương có đông đồng bào theo đạo sinh sống. Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, công tác phát triển đảng viên đối với người có đạo, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ tại chỗ đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ðảng bộ thành phố Bảo Lộc…
 
Đồng chí Ngô Huy Phong, một trong những đảng viên trẻ là người có đạo ở xã Lộc Thanh (Bảo Lộc) có nhiều đóng góp tích cực trong công tác tại địa phương. Ảnh: Dương Thanh Hồng
Đồng chí Ngô Huy Phong, một trong những đảng viên trẻ là người có đạo ở xã Lộc Thanh (Bảo Lộc)
có nhiều đóng góp tích cực trong công tác tại địa phương. Ảnh: Dương Thanh Hồng

Nhằm khai thác, phát huy thế mạnh “Thiên thời - địa lợi - nhân hòa”, đưa Bảo Lộc trở thành địa phương giàu, đẹp, phồn thịnh, những năm qua, Đảng bộ và chính quyền TP Bảo Lộc đã xây dựng, triển khai nhiều nghị quyết, kế hoạch, chương trình, đề án… tập trung phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh; triển khai đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đặt ra. Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Bảo Lộc được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, hiệu quả.
 
Để tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với địa phương có đông người theo đạo, Thành ủy Bảo Lộc xác định, việc xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị các cấp, nhất là cấp cơ sở phải chú trọng đến việc phát triển đảng viên, xây dựng nguồn lực cán bộ tại chỗ làm hạt nhân lãnh đạo nhân dân. Với quan điểm đó, từ khi có Quy định 123-QĐ/TW, ngày 28/9/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX), Ban Thường vụ Thành ủy Bảo Lộc đã tập trung quán triệt, gắn kết triển khai các nghị quyết về xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh và nghị quyết của Đảng bộ thành phố, xem đây là nhiệm vụ then chốt, quan trọng. Để triển khai thực hiện Quy định của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 40-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “Kết nạp đảng viên đối với người có đạo và đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo”, Ban Thường vụ Thành ủy giao các Ban xây dựng Đảng xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai quán triệt đến các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Trong đó, giao Ban Tuyên giáo Thành ủy làm nòng cốt phối hợp với các cấp ủy cơ sở - nơi có đông đồng bào tôn giáo tổ chức tuyên truyền, quán triệt chặt chẽ Quy định của Trung ương; lồng ghép triển khai thực hiện Quy định bằng nhiều hình thức trong trong sinh hoạt chi bộ, đảng bộ cơ sở… Qua đó, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên là người có đạo; củng cố niềm tin của bà con giáo dân đối với chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng dân cư…
 
Việc tuyên truyền, quán triệt Quy định 123 của Bộ Chính trị và triển khai các nghị quyết của Tỉnh ủy, Thành ủy gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; sự “vào cuộc” trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã góp phần làm chuyển biến và nâng cao nhận thức của nhân dân. Bà con giáo dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và quy định của địa phương, đồng thuận xã hội được nâng cao; nhân dân tích cực ủng hộ các chương trình phát triển KT-XH, tham gia xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị; tích cực đóng góp thực hiện các công trình làm đường giao thông nông thôn, xây dựng trường học và các công trình phục vụ dân sinh; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
 
Việc thực hiện Quy định về phát triển đảng viên đối với người có đạo và đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo được Thành ủy Bảo Lộc chỉ đạo triển khai bằng kế hoạch; cụ thể, hàng năm định hướng cho các TCCS đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp đảng viên chặt chẽ, đúng quy định và chú trọng đảm bảo về chất lượng. Theo đó, các cấp ủy thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho những quần chúng ưu tú; xem xét kết nạp đảng viên mới. Nguồn kết nạp đảng viên được phát hiện thông qua các phong trào thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác, sinh hoạt và tham gia đóng góp tại địa phương, đơn vị được giới thiệu tham gia các lớp bồi dưỡng và qua quá trình theo dõi đánh giá của các TCCS đảng địa phương.
 
Theo thống kê, từ năm 2004 đến tháng 3/2018, các TCCS đảng trong toàn Đảng bộ TP Bảo Lộc đã tổ chức 30 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 3.438 quần chúng ưu tú; trong đó có 811 quần chúng ưu tú là người có đạo và 391 đảng viên người có đạo đã được kết nạp vào Đảng (đảng viên theo đạo Thiên chúa có 215 đồng chí; Phật giáo có 161 đồng chí; Tin lành có 9 đồng chí; đạo Cao đài có 5 đồng chí).
 
Đến nay, Đảng bộ TP Bảo Lộc có 61 TCCS đảng; gồm 21 đảng bộ cơ sở, 40 chi bộ cơ sở và 306 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Toàn Đảng bộ có tổng số 3.675 đảng viên; trong đó, có 152 đảng viên dự bị, 1.838 đảng viên nữ, 82 đảng viên người DTTS, 391 đảng viên có đạo (chiếm 8% tổng số đảng viên toàn Đảng bộ).
 
Việc thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về phát triển đảng viên đối với người có đạo trong những năm qua ở Bảo Lộc đã mang lại kết quả tích cực, tạo động lực phấn đấu của quần chúng là người có đạo để được đứng vào hàng ngũ của Đảng, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong vùng đồng bào tôn giáo; đồng thời, tạo nguồn cán bộ tại chỗ, xóa trắng các thôn, buôn, tổ dân phố trước đây không có đảng viên. Quan trọng hơn là tạo được sự đồng thuận trong dư luận của nhân dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với Đảng bộ và chính quyền các cấp. 
 
Đảng viên là người có đạo thực sự trở thành “cầu nối” giữa Đảng với nhân dân; phần lớn công tác tại các phường, xã trực tiếp đưa các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân các vùng tôn giáo; vận động bà con giáo dân thực hiện tốt phương châm “sống tốt đời đẹp đạo”; đưa Luật Tín ngưỡng tôn giáo và các quy định của Chính phủ về công tác tôn giáo đi vào cuộc sống. Nhiều đảng viên trẻ sau khi được kết nạp đã tích cực phát huy trong công tác ở địa phương như: Ngô Huy Phong (sinh 1981) - Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Ban Văn hóa thông tin xã và Lưu Thị Xuân (sinh 1991) - Bí thư Đoàn Thanh niên xã Lộc Thanh…
 
Tuy nhiên, công tác kết nạp đảng viên đối với người có đạo ở Bảo Lộc trong thời gian qua vẫn gặp những khó khăn nhất định; đó là, số lượng người có đạo được kết nạp vào Đảng thấp so với nguồn lực và yêu cầu thực tiễn của địa phương; đa số đảng viên được kết nạp chủ yếu tập trung những người tham gia công tác ở các phường, xã, cơ quan, trường học (quần chúng ưu tú ở khu dân cư vào Đảng chiếm tỷ lệ thấp); một số đảng viên thiếu gương mẫu trong việc chấp hành các quy định của Đảng vi phạm khuyết điểm bị xử lý kỷ luật, bị xóa tên… Công tác quản lý, giao nhiệm vụ cho đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo có nơi thiếu chặt chẽ; một số cấp ủy ở cơ sở chưa thật sự quan tâm công tác phát triển đảng viên người có đạo…
 
Hy vọng rằng, những khó khăn, vướng mắc này trong thời gian tới sẽ được khắc phục để công tác kết nạp đảng viên trong vùng có đạo thuận lợi, góp phần thúc đẩy công tác xây dựng Đảng, tạo tiền đề, nền tảng quan trọng để Đảng bộ Bảo Lộc lãnh đạo đưa thành phố trẻ phát triển trở thành “Thành phố văn minh, hiện đại”…
 
THANH DƯƠNG HỒNG
,
.