ĐẢNG BỘ HUYỆN DI LINH:
Kết nạp 113 đảng viên mới
Cập nhật lúc 09:24, Thứ Hai, 22/10/2018 (GMT+7)
Thông tin từ Ban Tổ chức Huyện ủy Di Linh cho biết: Từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Di Linh đã xem xét và ra quyết định kết nạp thêm 113 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 3.800 đồng chí.
 
Đảng bộ huyện Di Linh hiện có 25 đảng bộ trực thuộc và 30 chi bộ cơ sở. Ngay từ đầu năm 2018, Ban Tổ chức Huyện ủy Di Linh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy Di Linh chỉ đạo đảng bộ các xã và thị trấn tăng cường công tác phát triển đảng viên. Nhờ đó, công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới được chú trọng. Các tổ chức cơ sở đảng tại các xã, thị trấn cũng đã phân công đảng viên giúp đỡ và giới thiệu những quần chúng ưu tú đi học các lớp học nhận thức về Đảng; từ đó, xem xét, phê chuẩn kết nạp những quần chúng ưu tú nhất vào Đảng.
 
Được biết, trong năm 2018, chỉ tiêu phát triển đảng viên mới của Đảng bộ huyện Di Linh là 180 đảng viên.
 
TRỊNH CHU
,
.