Đoàn Giám sát của UBMTTQ Việt Nam tổng kết công tác triển khai các dự án du lịch sinh thái kết hợp quản lý, bảo vệ rừng giai đoạn 2005-2015
Cập nhật lúc 18:58, Thứ Sáu, 12/10/2018 (GMT+7)
(LĐ online) - Ngày 12/10/2018, UBND tỉnh làm việc với Đoàn Giám sát của UBMTTQ Việt Nam tỉnh về kết quả giám sát hoạt động triển khai một số dự án du lịch sinh thái (DLST) kết hợp quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2005-2015. 
 
Ông Nguyễn Trọng Ánh Đông nêu ra nhiều vấn đề về hoạt động QLBVR trong các dự án DLST.
Ông Nguyễn Trọng Ánh Đông nêu ra nhiều vấn đề về hoạt động QLBVR trong các dự án DLST

Buổi làm việc do ông Nguyễn Trọng Ánh Đông - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh và ông Phan Văn Đa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì; có sự tham dự của đoàn giám sát (UBMTTQVN tỉnh) và lãnh đạo các sở ngành: Kế hoạch – Đầu tư, Xây dung, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Tài nguyên – Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Ban quản lý KDLQG Hồ Tuyền Lâm, Văn phòng UBND tỉnh.
 
Bà Hoàng Thị Khiêm – Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, cho biết: UBMTTQVN tỉnh thực hiện giám sát liên thông ở 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) – đây là phương pháp mới. Theo đó, từng cấp MTTQ giám sát hoạt động trong thẩm quyền của cấp mình. Cấp huyện, xã đã hoàn thành các nội dung giám sát có sự tham dự của đoàn giám sát cấp tỉnh, về: trách nhiệm quản lý nhà nước của chính quyền các cấp trong việc cấp phép, quản lý khu DLST; tổ chức hoạt động của các dự án DLST; công tác quản lý điều hành, kiểm tra, xử lý vi phạm của các cấp chính quyền liên quan đến hoạt động QLBVR; trách nhiệm phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước với chủ dự án DLST trong việc thực hiện QLBVR; tình hình thực hiện công tác QLBVR của các chủ đầu tư được giao đất thực hiện dự án kết hợp với QLBVR…
 
100% dự án DLST trên địa bàn tỉnh có đất rừng. Đoàn giám sát của tỉnh chọn ngẫu nhiên 10 dự án. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất một dự án Cty CP Du lịch Sài Gòn – Madagui là có đầu tư thực sự; còn lại, các dự án khác, hoặc chậm tiến độ, hoặc chưa hề có tác động, hoặc chỉ bán vé thu tiền, hoặc để đất bị lấn chiếm, thậm chí, có dự án không tìm được chủ đầu tư. 
 
Ông Nguyễn Trọng Ánh Đông - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, khẳng định: Doanh nghiệp vi phạm, chủ đầu tư không có năng lực là có, họ cũng có những cái khó; nhưng, công tác phối hợp, công tác quản lý Nhà nước cũng chưa tốt, chưa có cơ chế để tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, hoặc chưa có giải pháp, điều chỉnh, bổ sung các quy định cho phù hợp với tình hình... Ngoài ra, các nội dung Đoàn Giám sát yêu cầu, hầu hết các sở ngành liên quan chưa hoàn thiện, nên chưa có đủ cơ sở để Đoàn Giám sát kết luận. 
 
LÊ HOA
,
.