Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 10/2018
Cập nhật lúc 13:47, Thứ Tư, 10/10/2018 (GMT+7)
(LĐ online) - Sáng 10/10, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên trực tuyến các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 10/2018.
 
Các đại biểu dự hội nghị Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 10/2018 tại điểm cầu Lâm Đồng
Các đại biểu dự hội nghị Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 10/2018 tại điểm cầu Lâm Đồng
Tại điểm cầu Lâm Đồng các đồng chí Trần Duy Hùng – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Báo Lâm Đồng, Đài PTTH Lâm Đồng cùng các đồng chí là báo cáo viên tỉnh ủy cùng tham dự hội nghị.
 
Tại hội nghị báo cáo viên lần này, lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương đã thông tin về kết quả sau 5 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, những vấn đề đặt ra và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Cụ thể, công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014, đặc biệt từ đầu nhiệm kỳ Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng đến nay, công tác này được chỉ đạo ráo riết, quyết liệt, có bước tiến mạnh, đạt được nhiều kết quả tích cực. Thời gian qua, nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm được phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Những kết quả đạt được về công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua đã có tác động mạnh mẽ, cảnh tỉnh, răn đe, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, góp phần làm trong sạch bộ máy Đảng, Nhà nước nói riêng và hệ thống chính trị nói chung, cùng với những kết quả về phát triển kinh tế-xã hội, đã góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo động lực mới, khí thế mới để toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
 
Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8. Theo đó, Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã thảo luận, cho ý kiến thông qua về:  Nội dung cơ bản Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất: giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam để Quốc hội bầu Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV; Xem xét, quyết định việc ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Xem xét, quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu bổ sung 02 Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; Xem xét, quyết định thi hành kỷ luật một số cán bộ; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 7 đến Hội nghị Trung ương 8 khoá XII; Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2017 và một số vấn đề quan trọng khác.
 
Dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã định hướng công tác tuyên truyền về nội dung Nghị quyết Trung ương 8, công tác phòng chống tham nhũng, tình hình kinh tế xã hội, việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương nhất là Nghị quyết TƯ6… để Ban Tuyên giáo các địa phương kịp thời thông tin tới cán bộ, đảng viên.
 
N. Ngà
,
.