Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15
Cập nhật lúc 17:20, Thứ Hai, 01/10/2018 (GMT+7)
* Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 14 - NQ/TW về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
 
* Cho ý kiến dự thảo kế hoạch thực hiện các nghị quyết TW 7 khóa XII
 
(LĐ online) - Ngày 1/10, các đồng chí: Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng; Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15. Nội dung chính của hội nghị tập trung tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 14 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; cho ý kiến dự thảo kế hoạch thực hiện các nghị quyết TW 7 khóa XII.
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị
Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Tỉnh ủy viên; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thành phố trong tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 14 - NQ/TW, ngày 30/7/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”.
 
Theo đó, qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW, các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị. Thời gian qua, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng đối với 5.690 lượt tổ chức đảng. Trong đó, hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra toàn diện từ 1 cấp ủy và từ 2 đảng viên trở lên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Cấp ủy các cấp cũng đã tiến hành kiểm tra đối với 21.742 lượt đảng viên, trong đó đảng viên là cấp ủy viên các cấp 4.502 đồng chí. Qua đó, cấp ủy các cấp đã kết luận 511 đảng viên có vi phạm, 28 đảng viên phải thi hành kỷ luật. Thời gian qua, cấp ủy các cấp đã xử lý kỷ luật đối với 26 tổ chức đảng (khiển trách 15, cảnh cáo 11 tổ chức) và 1.128 đảng viên (khiển trách 687 đảng viên, cảnh cáo 312 đảng viên, cách chức 54 đảng viên, khai trừ 75 trường hợp). 
 
Trình bày tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã nêu lên những kết quả đạt được cũng như một số khó khăn, vướng mắc, bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết số 14 - NQ/TW tại địa phương, đơn vị thời gian qua và những nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong thời gian tới.
 
Ngoài ra, tại hội nghị lần này, các đại biểu cũng đã nghe trình bày tóm tắt và đóng góp ý kiến cho dự thảo kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Cụ thể đó là các Nghị quyết số 26 - NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27 - NQ/TW về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28 - NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Đóng góp ý kiến cho dự thảo kế hoạch thực hiện các nghị quyết trên, các đại biểu đã nêu lên các vấn đề, nội dung cơ bản như: cần điều chỉnh một số chỉ tiêu trong kế hoạch; xác định rõ lộ trình thực hiện các chỉ tiêu; các nội dung, phương thức, thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương…
 
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 14 - NQ/TW tại địa phương, đơn vị thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh một số nội dung, nhiệm vụ trong thời gian tới như: các cấp, các ngành cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết số 14 cũng như các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát để thực hiện hiệu quả hơn; các cấp ủy đảng cần phát huy hơn nữa trong lãnh chỉ đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát. Đối với ủy ban kiểm tra các cấp cần thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Đảng và không ngừng đổi mới phương thức làm việc, nâng cao vai trò trách nhiệm, chủ động tham mưu cho cấp ủy các cấp; cần phối hợp chặt chẽ giữa ủy ban kiểm tra các cấp với các Ban Xây dựng Đảng trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ và xử lý các cán bộ, đảng viên vi phạm; kiện toàn bộ máy ủy ban kiểm tra các cấp, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả… 
 
Đối với kế hoạch thực hiện các nghị quyết Trung ương 7, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến nêu rõ các nhiệm vụ trong thời gian tới như: cần chấp hành tốt các chỉ tiêu đề ra trong nghị quyết; cần chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về các nội dung trong nghị quyết; xác định lộ trình để thực hiện nội dung các nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương…
 
DUY DANH
,
.