Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả trong 9 tháng đầu năm 2018
Cập nhật lúc 11:29, Thứ Ba, 02/10/2018 (GMT+7)
(LĐ online) - Chiều ngày 1/10, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến ngành Tổ chức Xây dựng Đảng toàn quốc tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018. Hội nghị do đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì. Tham dự hội nghị đầu cầu Lâm Đồng có đồng chí Trần Đức Quận – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Duy Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan và ban tổ chức các huyện thành trong tỉnh.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị đầu cầu Lâm Đồng
Các đại biểu tham dự hội nghị đầu cầu Lâm Đồng

Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả nổi bật, những vấn đề còn hạn chế yếu kém trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018 cũng như một số nhiệm vụ thời gian tới. Theo báo cáo tại hội nghị, 9 tháng năm 2018 toàn ngành Tổ chức Xây dựng Đảng khẩn trương triển khai các nhiệm vụ công tác bảo đảm tiến độ, chất lượng và đạt kết quả cao. Đã thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục tham mưu, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 – CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; tập trung rà soát, sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế và xây dựng đề án vị trí việc làm; tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; tham mưu ban hành, quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 26 – NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tự kiểm tra, rà soát thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng…
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính biểu dương các địa phương đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao cũng như có nhiều đổi mới, sáng tạo để thực hiện các Nghị quyết của Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, trong những tháng cuối năm, hệ thống tổ chức xây dựng Đảng trong cả nước cần bám sát những nhiệm vụ trọng tâm, tham mưu cho cấp ủy cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương để tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của cả năm. Đồng chí cũng yêu cầu trong toàn ngành, mỗi cán bộ cần nỗ lực nâng cao đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương, mỗi đơn vị cần khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, nâng cao tính chiến đấu…
 
DUY NGUYỄN
,
.